Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rapacki Marek

Marek Rapacki, ur. 18 VIII 1938 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologiczny, kierunek polonistyka (1961).

1954–1956 w ZMP, od 1969 członek SDP.

1963–1967 członek redakcji Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN. 1969–1981 dziennikarz „Kuriera Polskiego”.

VIII 1968, po inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, drukarz kilku tys. ulotek ze sprzeciwem wobec inwazji (kilkaset zrzucono z dachu Centralnego Domu Towarowego w Warszawie). Od 1976 współpracownik KOR/KSS KOR.

Od 1980 w „S”, redaktor niezależnego miesięcznika „NTO Nauka Technika Oświata”, współpracownik pisma MKZ/Regionu Mazowsze „Niezależność”, wiceprzew. KZ w Wydawnictwie Epoka, jeden z inicjatorów prosolidarnościowego zwrotu w SDP, 1981 wiceprzew. „S” Dziennikarzy Prasowych.

1982 redaktor podziemnego pisma „CDN”, 1982–1988 redaktor nacz. „CDN – Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. Wolnego Robotnika”; 1983–1988 członek kierownictwa MRKS, od 1985 uczestnik spotkań z kierownictwem MKK z ramienia MRKS. 1983–1989 pracownik Spółdzielni Dziennikarskiej Agencja Omnipress. 1988 kurier funduszy na cele wydawnicze z Francji od Jerzego Giedroycia i Mirosława Chojeckiego.

1989–1990 członek TZR Mazowsze. 1989–2010 dziennikarz „Gazety Wyborczej” (1996–2001 korespondent w Paryżu). Od 2010 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

1977 rozpracowywany przez Wydz. I Dep. II MSW; 1981 przez Wydz. II KS MO; 1985 przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. Cesarz.

Mirosława Łątkowska|Adam Borowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry