Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rapacki Marek

Marek Rapacki, ur. 18 VIII 1938 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filologii Polskiej (1961).

1963-1967 członek redakcji Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN. 1954-1956 w ZMP. W VIII 1968, po inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, wydrukował domowym sposobem kilka tys. ulotek (kilkaset zrzucono z dachu Centralnego Domu Towarowego w Warszawie). Od 1969 członek SDP, 1969-1981 dziennikarz „Kuriera Polskiego”.

Od 1980 w „S”, redaktor niezależnego miesięcznika „NTO”, członek redakcji pisma MKZ, następnie Regionu Mazowsze „Niezależność”, wiceprzewodniczący KZ w Wydawnictwie Epoka, w 1981 wiceprzewodniczący „S” Dziennikarzy Prasowych.

W 1982, po nawiązaniu kontaktu z Porozumieniem CDN, redaktor podziemnego pisma „CDN”; 1982-1988 redaktor naczelny pisma „CDN Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. Wolnego Robotnika”. 1983-1988 członek kierownictwa MRKS. 1983-1989 pracownik Spółdzielni Dziennikarskiej Agencja Omnipress. Od 1985 uczestnik spotkań z kierownictwem MKK z ramienia MRKS. W 1988 podczas pobytu we Francji pozyskał pieniądze na cele wydawnicze od Jerzego Giedroycia i Mirosława Chojeckiego.

1989-1990 członek TZR Mazowsze. Od 1989 dziennikarz „Gazety Wyborczej” (1996-2002 korespondent „GW” w Paryżu).

 

Adam Borowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry