Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ramotowski Janusz

Janusz Ramotowski, ur. 28 VII 1950 w Janczewie k. Łomży. Ukończył Technikum Nukleoniczne w Otwocku (1968).

1969–1977 w ZNP.

1968–1977, 1979–1980 technik nukleonik na Wydz. Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1977–1979 prace dorywcze.

1969 współorganizator (z Przemysławem Kociszewskim i Zbigniewem Ostrowskim) akcji plakatowej w Otwocku nawołującej do bojkotu wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych; 21 VII 1969 sprawę umorzono na mocy amnestii.

XII 1981 – IV 1982 współzałożyciel i współpracownik (z Julianem Srebrnym, Dariuszem Zawrotnym, Ewą i Krzysztofem Kuranami) podziemnego pisma „Solidarność Walcząca”, organizator druku, transportu, kolporter. 1982–1985 działacz Grup Oporu Solidarni. IX 1982 – IV 1985 roku współprowadzący (z Wojciechem Fabińskim) sekcji transportu RKW, odpowiadał za kontakt z RKW Mazowsze i dostarczenie sprzętu do odbiorców; od 1984 odbierał sprzęt przemycany zza granicy. 1984 organizator kanału przerzutowego bibuły za granicę (gł. „Tygodnik Mazowsze” do Paryża). Od 27 IV 1985 na emigracji we Francji. 1985–1990 współpracownik Mirosława Chojeckiego i Piotra Chruszczyńskiego w Paryżu. 1985–1988 pracownik na kontraktach czasowych, od 1988 zatrudniony w drukarni Imprimerie Braun SA/Burda Druck France. Od 1990 współzałożyciel i działacz chrześcijańskich zw. zaw. (Confédération Française des Travailleurs Crétiens), 1994–1998 sekretarz Rady Zakładowej, do 2002 członek rady zakładowej i przedstawicielstwa załogi.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

27 VII 1978 – 9 II 1987 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO/SUSW/Wydz. VI Dep. II MSW w ramach SOR krypt. Klimek; 1984–1985 przez Wydz. VI Dep. II MSW w ramach ZO, 1985–1986 przez Wydz. III/III-2 SUSW w ramach ZO, 1987–1989 przez Wydz. VI Dep. II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. MSW w ramach ZO krypt. Kant.

Włodzimierz Domagalski

Opcje strony

do góry