Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ramotowski Janusz

Janusz Ramotowski, ur. 28 VII 1950 w Janczewie k. Łomży. Ukończył Technikum Nukleoniczne w Otwocku (1968).

1969–1977 w ZNP.

1968–1977, 1979–1980 technik nukleonik na Wydz. Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 1977–1979 prace dorywcze.

1969 współorganizator (z Przemysławem Kociszewskim i Zbigniewem Ostrowskim) akcji plakatowej w Otwocku nawołującej do bojkotu wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych; 21 VII 1969 sprawę umorzono na mocy amnestii.

XII 1981 – IV 1982 współzałożyciel i współpracownik (z Julianem Srebrnym, Dariuszem Zawrotnym, Ewą i Krzysztofem Kuranami) podziemnego pisma „Solidarność Walcząca”, organizator druku, transportu, kolporter. 1982–1985 działacz Grup Oporu Solidarni. IX 1982 – IV 1985 roku współprowadzący (z Wojciechem Fabińskim) sekcji transportu RKW, odpowiadał za kontakt z RKW Mazowsze i dostarczenie sprzętu do odbiorców; od 1984 odbierał sprzęt przemycany zza granicy. 1984 organizator kanału przerzutowego bibuły za granicę (gł. „Tygodnik Mazowsze” do Paryża). Od 27 IV 1985 na emigracji we Francji. 1985–1990 współpracownik Mirosława Chojeckiego i Piotra Chruszczyńskiego w Paryżu. 1985–1988 pracownik na kontraktach czasowych, od 1988 zatrudniony w drukarni Imprimerie Braun SA/Burda Druck France. Od 1990 współzałożyciel i działacz chrześcijańskich zw. zaw. (Confédération Française des Travailleurs Crétiens), 1994–1998 sekretarz Rady Zakładowej, do 2002 członek rady zakładowej i przedstawicielstwa załogi.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

27 VII 1978 – 9 II 1987 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO/SUSW/Wydz. VI Dep. II MSW w ramach SOR krypt. Klimek; 1984–1985 przez Wydz. VI Dep. II MSW w ramach ZO, 1985–1986 przez Wydz. III/III-2 SUSW w ramach ZO, 1987–1989 przez Wydz. VI Dep. II MSW w ramach ZO krypt. Kant.

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry