Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ratajczak Franciszek

Franciszek Ratajczak, ur. 1 VI 1938 w Inowrocławiu, zm. 4 II 2011 w Legnicy. Ukończył SP tamże (1953), w ZSZ tamże kurs spawacza (1954).

1954-1962 spawacz w Fabryce Sprzętu Rolniczego Inofama w Inowrocławiu, 1962-1967 w Inowrocławskich Zakładach Przemysłu Terenowego, 1967-1975 w Hucie Miedzi Legnica w Legnicy KGHM Lubin, 1975-1997 w Zakładach Mechanicznych Legmet w Legnicy KGHM Lubin. 1964-1965 w ZMS, 1964-1976 w PZPR, wystąpił po wydarzeniach Czerwca; 1968-1972 członek Egzekutywy KP PZPR w Legnicy, 1974-1975 I sekretarz OOP.

28-31 VIII 1980 organizator strajku, przewodniczący Zakładowego KS w ZM Legmet, we IX 1980 współautor, główny negocjator (m.in. z Ryszardem Sawickim, Czesławem Dobropolskim) z Komisją Rządową i dyrekcją KGHM tzw. porozumienia lubińskiego; od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie od XII 1980 Zakładowej Komisji Robotniczej w ZM Legmet; IX-XII 1980 członek Prezydium MKZ w KGHM w Lubinie; organizator sieci dystrybucji prasy, biblioteki wydawnictw niezależnych w ZM Legmet, po 13 XII 1981 skonfiskowanej.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Głogowie, 29 IV 1982 zwolniony; w 1982 organizator, koordynator pracy zakonspirowanej struktury w ZM Legmet, złożonej z zespołów robotniczych na większych wydz.; koordynator siatki i punktów kolportażowych wydawnictw podziemnych, m.in. pism: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Uskok”, ulotek, plakatów na terenie miasta, 1982-1986 zbiórek pieniędzy na cele związkowe w ZM Legmet, 1982-1989 organizator akcji ulotkowych, plakatowych; 31 VIII 1982 uczestnik demonstracji w Legnicy, 31 VIII 1983 bojkotu komunikacji tamże. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. Jesienią 1985 odlał z brązu popiersie Józefa Piłsudskiego dla kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy. 1988/1989 współtwórca jawnych struktur „S” w Legnicy.

W 1989 wiceprzewodniczący RKW „S” Dolny Śląsk; w IV 1989 współorganizator KO „S” w Legnicy. 1989 – III 1990 przewodniczący KZ w ZM Legmet. W 1990 organizator wystawy fotograficznej w Legnicy „X lat «Solidarności»”. Od 1997 na emeryturze.

5 I 1984 – 25 IX 1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Włamywacze.

Łukasz Sołtysik

Legnica, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry