Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ratyni Romuald

Romuald Ratyni, ur. 21 IX 1925 w Brześciu n. Bugiem (obecnie Białoruś), zm. 27 I 1992 w Jeleniej Górze. Ukończył Państwowe Liceum Felczerskie w Kłodzku (1956).

1956–1967 w PZPR.

1943 przetrzymywany przez Niemców w obozie przejściowym w Lublinie, 1944 skierowany do batalionów roboczych, gdzie ciężko zachorował. 1950–1951 kancelista w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych w Jeleniej Górze, 1951–1953 referent gospodarki materiałowej w Jeleniogórskich Zakładach Papierniczych, 1956–1962 felczer w Państwowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie, 1956–1969 w Domu Wypoczynkowym Krokus tamże, 1969–1972 w Zarządzie Okręgowym FWP tamże, 1972–1978 w Przychodni Przyzakładowej Huty Szkła Kryształowego Julia tamże, 1977–1992 w Specjalistycznym Przemysłowym ZOZ w Jeleniej Górze, 1978–1987 na rencie (nadal zatrudniony na umowy czasowe w ZOZ, m.in. 1979–1980 w MPK w Jeleniej Górze, 1984–1985 w Przychodni Międzyzakładowej przy Zakładach Przemysłu Odzieżowego Confex tamże).

Od IX 1980 w „S”, przew. Komitetu Założycielskiego w SP ZOZ, przew. KZ. I/II 1981 uczestnik strajku w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze, negocjacji z komisjami rządowymi. III 1981 członek MKS w Jeleniej Górze, redaktor niezależnego pisma „Komunikat”. V–VI 1981 delegat na I WZD woj. jeleniogórskiego, członek ZR, IX/X delegat na I KZD. 1981 autor w niezależnym piśmie „Solidarność Jeleniogórska”. 1981 członek KPN.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze i Darłówku, zwolniony z pracy, 10 III 1982 zwolniony. 1982–1986 w kontakcie z działaczami podziemia jeleniogórskiego (odbiorca ulotek i pism podziemnych) oraz uczestnik spotkań Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. 1982–1985 kilkakrotnie przesłuchiwany. Od 1987 na emeryturze.

Do 12 IV 1984 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Jeleniej Górze w ramach KE krypt. Felczer.

Ivo Łaborewicz|Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry