Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rawski Witold Feliks

Witold Feliks Rawski, ur. 18 V 1949 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historyczny (1972).

1971–1981 w SZSP, przew. Komitetu Koordynacyjnego Studenckich Kół Naukowych Historyków,1980–1981 działacz Ośrodka Pracy Politycznej Sigma SZSP UW, m.in. redaktor pisma „Wspólne Rozmowy”; 1971–1981 w PZPR, 1980–1981 współorganizator struktur poziomych w wydawnictwach warszawskich.

III 1968 uczestnik wiecu na UW.

1973–1985 kierownik redakcji historii w pionie encyklopedii i słowników PWN.

Od XI 1980 w „S”. 1981 wydawca niezależnego pisma „Akcent”.

1982–1984 członek Komitetu Porozumienia Międzyzakładowego „S”, 1984–1986 Mazowieckiej Konfederacji „S”, w ramach tych struktur wykładowca historii. 1982 współzałożyciel podziemnego wydawnictwa Errata, redaktor, zajmował się przygotowaniem do druku oraz pracami introligatorskimi i transportem; 1983–1984 analogiczne funkcje w wydawnictwie In Corpore. 1982–1988 autor tekstów, przepisywacz, organizator pracy zespołu redakcyjnego i redaktor oraz introligator podziemnego pisma „Biuletyn NAI”, redaktor dodatku do pisma „Nerw”. 1982–1983 współzałożyciel, redaktor nacz. i autor podziemnego pisma „Kierunki”/„Kierunek «Solidarność»”; 1982–1985 autor tekstów w podziemnych pismach: „Konkret”, „Verbum”, „Czas Przyszły”, „Vacat”, „MAK – Magazyn Aktualności Aktualności „Aktualności”, dziennik Sekcji Informacji NSZZ „S” ZR Małopolska, wydawany IX 1981 – V 1988 w Krakowie. Od II 1982 z podtytułem: „Biuletyn Informacyjny Regionalnej Komisji Wykonawczej «Solidarność»”, od n-ru 6/56 (z 26 IV 1983) jako „Aktualności Serwisu Informacyjnego Regionalnej Komisji Wykonawczej «Solidarność» Małopolska”, od n-ru 27/75 (z 26 XI 1983) jako „Aktualności Serwisu Informacyjnego Regionalnego Komitetu «Solidarności» Małopolska”. Oficjalny organ RKW, a nast. RKS „Małopolska”, obok „Biuletynu Małopolskiego” i „Serwisu Informacyjnego”. Krajowych”, „Biuletyn WSN”, „Wyzwolenie”, „Biuletyn Międzywydawniczy BMW” (również redaktor) (ps. m.in. Jan Seret, Sejan, JS, Struś). Współautor przeglądu prasy podziemnej dla Komitetu Kultury Niezależnej; współzałożyciel, autor, przepisywacz, organizator pracy zespołu redakcyjnego i redaktor podziemnej Niezależnej Encyklopedii Powszechnej (t. 1 – 1986, t. 2 – 1988). 1985 zwolniony z pracy, 1985–1991 prace w firmach wydawniczych: Chevalier, Wir, Boa, OW Prus.

1989 autor, drukarz biuletynów KO w Kobyłce i Wołominie. 1991–2004 pracownik marketingu warszawskich wydawnictw Res Publica Res Publica "Res Publica", czasopismo ukazujące się 1979 – XII 1981 oraz od 1987. 1979-1981 wydawane w Warszawie przez wydawnictwo Krąg. Press, INFOR, Lupus, Wolne Słowo, 1993 redaktor nacz. miesięcznika „Żyjmy Dłużej”. Od 2004 pracownik naukowy Wojskowego Biura Badań Historycznych/Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2006–2007 kierownik Wydz. Historycznego, 2007–2012 kierownik Wydz. Studiów i Analiz, od 2012 kierownik Wydz. Dokumentacji. 1993–1996 członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wydawców, 2003–2008 rady programowej czasopisma „Pro Memoria”, 2006–2013 komitetu redakcyjnego „Przeglądu Historyczno-Wojskowego”, od 2008 Towarzystwa Miłośników Historii, od 2008 Stowarzyszenia Historyków Wojskowości, od 2009 Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Autor wielu publikacji naukowych z zakresu historii wojskowości.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry