Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rejczak Jan

Jan Rejczak, ur. 27 VIII 1946 w Radomiu. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Mechaniki Precyzyjnej (1970); doktorat (1982).

1970–1973 konstruktor w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera/ZM Predom-Łucznik im. gen. Waltera w Radomiu. 1973–1980 nauczyciel akademicki w WSI tamże. W III i IV 1968 uczestnik wieców studenckich i strajku okupacyjnego na PW w Warszawie. W VI 1976 organizator pomocy represjonowanym robotnikom Radomia, polegającej na zbieraniu informacji, kontaktowaniu przyjeżdżających do Radomia przedstawicieli KOR z osobami represjonowanymi i ich rodzinami.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator „S” w Radomiu i regionie; od XI 1980 członek prezydium Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej/od V 1981 Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w Radomiu, w V–VI 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Radomska; wiceprzew. ZR MKZ/MKR ds. informacji (odpowiadał za politykę informacyjną związku m.in. za biuletyn „Radomski Serwis Informacyjny”); IX – X delegat na I KZD; VIII – XI 1981 członek grupy mediacyjnej „S” Ziemia Radomska do rozmów z delegacją rządową. 1981–1984 członek Prymasowskiej Rady Społecznej w Warszawie.

13 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, 14 IV 1982 zwolniony; w VI 1982 zwolniony z pracy. 1983–1990 katecheta w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu; X 1986 współzałożyciel RKW Ziemia Radomska (z Witoldem Królem, Wiesławem Mizerskim); 13 X 1986 współtwórca (z Witoldem Królem, Jerzym Pierzchałą i Janem Pająkiem) jawnej Tymczasowej Rady „S” Ziemi Radomskiej; 14 X 1988 – II 1989 wiceprzew. jawnej Międzyzakładowej Komisji Regionalnej „S” Ziemia Radomska; 1987–1989 członek Komisji Interwencji i Praworządności „S”. 1987–1990 kierownik serwisu w Kombinacie Remontowo-Budowlanym Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego Remur w Wierzbicy.

W 1989 przywrócony do pracy w WSI; współorganizator „S” w KRB Remur. 1989–1991 przew. KO Ziemi Radomskiej. Od 1989 prezes KIK im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu. 1990–2014 delegat na WZD Ziemia Radomska, 1990–2002 delegat na KZD. 1990–1992 wojewoda radomski. 1990–1994 radny Miasta Radomia z listy KO ZR, 1994–1998 przew. Rady Miasta z listy Radomskiej Centroprawicy. 1998–202 radny Miasta Radomia z listy AWS, 2002–2006 radny Miasta Radomia z listy Wspólnota Samorządowa. 1997–2001 poseł RP z listy AWS. 1998–2002 członek Krajowej Rady Katolików Świeckich; 1996–1999 prezes, 1999–2003 wiceprezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w diecezji radomskiej. 2006–2018 radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego z listy PiS.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012), Złotym Krzyżem Zasługi (2011).

14 I 1976 – 26 VI 1985 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Radomiu w ramach KE krypt. Filozof/SOR krypt. Kameleon/Cichy; 13 IX 1985 – 16 XII 1987 przez Wydz. IV/Wydz. V WUSW w ramach SOS krypt. Pedagog; 7 I – 15 II 1988 przez Wydz. III w ramach SOS krypt. Działacze; 25 III 1988 – 23 IX 1989 przez Wydz. V w ramach SOR krypt. Berło/Rondo.

Bogusław Bek

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry