Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rejdych Janusz

Janusz Rejdych, ur. 13 IX 1935 w Trzebionce (obecnie Trzebinia), zm. 13 VII 1989 w Tychach. Ukończył Technikum Energetyczne w Krakowie (1953).

1947–1949 w ZHP. 1952–1956 w ZMP. Od 1977 w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, od 1965 w PTTK. Od 1980 członek KIK w Katowicach.

1 VIII 1953–31 XII 1966 na różnych stanowiskach w Zakładach Budowy Sieci Elektrycznych w Katowicach, technik budowy, st. technik w Dziale Kontroli Technicznej, st. technik w Sekcji Kosztorysów, kosztorysant w Dziale Kosztorysów, z-ca kierownika Działu Kosztorysów; 3 XII 1955–11 V 1958 zasadnicza służba wojskowa; 1967–1969 kierownik działu Oceny Dokumentacji w Zakładach Energetycznych w Będzinie; 1 V 1969–30 I 1989 pracownik (m.in. specjalista ds. układów zasilania w Wydziale Studiów i Koncepcji Systemu Elektroenergetycznego, nast. Wydziale Przygotowania i Rozwoju Inwestycji Sieciowych) w Centrali Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego/Południowym Okręgu Energetycznym tamże.

Działacz sportowy, m.in. 1976–1980 wiceprzew. Kolegium Sędziów i wiceprezes ds. sportowych Polskiego Związku Koszykówki Okręg w Katowicach, sędzia sportowy koszykówki.

Od 13 XI 1980 w „S”, z-ca przew. Komitetu Założycielskiego, od I 1981 przew. KZ w CZEOP; w VII/VIII i XI/XII 1981 delegat na I i II WZD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, VII–XII 1981 członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KK, 1981 członek Sekcji Energetyków „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

13 XII 1981 internowany, osadzony w areszcie KW MO w Katowicach, nast. Jastrzębiu-Zdroju-Szerokiej, Uhercach, Załężu, Łupkowie, 11 XII 1982 zwolniony. Po zwolnieniu wielokrotnie przesłuchiwany (m.in. zabierany z zakładu pracy), kilkakrotne rewizje mieszkania. 1986–1989 członek Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Tychach, 1986–1987 członek Tymczasowej Rady „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 16 XII 1986 z ramienia TR uczestnik demonstracji pod KWK Wujek w Katowicach, po której zakończeniu został zatrzymany. 17 XII 1986 za udział w demonstracji ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń w Katowicach i karą dodatkową w postaci zamieszczenia na własny koszt orzeczenia na ten temat w „Dzienniku Zachodnim”. 1987–1989 autor w podziemnych pismach „Jesteśmy” i „RIS” (ps. Józef Szeroki), 1988–1989 w „Solidarności Dziś i Jutro” (od XII 1988 redaktor). W II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy „S” z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy. II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie. Od II 1989 prowadził w swoim mieszkaniu w Tychach punkt konsultacyjny MKK „S” w Tychach, udzielając porad dotyczących powoływania KZ „S” w zakładach pracy tamże. Od 1983 działacz Sekcji Ogólnospołecznej w Tychach KIK w Katowicach, m.in. współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w parafii św. Marii Magdaleny w Tychach oraz w kościele św. Krzysztofa tamże.

1989 członek Śląsko-Dąbrowskiego KO „S”, wysunięty na kandydata na posła. Zrezygnował z kandydowania z powodu stanu zdrowia. Od 1 II 1989 na rencie. 15 VII 1989 jego pogrzeb w Tychach stał się demonstracją środowisk opozycji demokratycznej.

23 IX 1981–13 VII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO, nast. Inspektorat 2 WUSW w Katowicach w ramach SOS/KE/SOR krypt. Elektryk.

Jarosław Neja|Weronika Rudnicka

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski, Tychy

Opcje strony

do góry