Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Renduda Jerzy Leon

Jerzy Leon Renduda, ur. 30 IX 1947 w Warszawie. Ukończył ZSZ przy ul. Wilczej w Warszawie (1965).

1965-1967 pracownik lotniczych warsztatów remontowych w Warszawie na Bemowie; 1967-1969 zasadnicza służba wojskowa; 1969-1971 pracownik prywatnego zakładu mechanicznego, 1971-1973 Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie, 1973-1982 MZK. W VII 1980 uczestnik strajku w MZK.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego z Zakładzie MZK Pożarowa, wiceprzewodniczący KZ, w 1981 członek MKZ MZK, latem 1981 uczestnik blokady warszawskiego ronda.

Po 13 XII 1981 organizator spotkania założycielskiego TKZ Pożarowa, XII 1981–1989 członek TKZ, delegat do Tajnej MKZ; współzałożyciel, drukarz i organizator kolportażu podziemnego pisma „Syrenka”, w 1982 delegat do międzyzakładowej struktury stworzonej przez Jana Narożniaka. 25 VI 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszaw-Mokotów, w X 1982 skazany wyrokiem Okręgowego Sądu Wojskowego w Warszawie na 2 lata więzienia, od XI 1982 osadzony w ZK w Hrubieszowie, 11 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy. 1983-1989 kolporter podziemnych wydawnictw w zakładach pracy dzielnicy Praga-Północ, m.in.: „Syrenki”, „Tygodnika Mazowsze”, „KOSa”. 1984-2007 pracownik MPO w Warszawie.

W 1989 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w MPO, 1989-2007 przewodniczący KZ w Bazie MPO, wiceprzewodniczący MKZ MPO, delegat na WZD Regionu Mazowsze, delegat do Zrzeszenia Przedsiębiorstw Komunalnych przy KK. Od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Medalem 25-lecia „S”.

Od 28 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KS MO/SUSW w ramach SOR krypt. Donosiciele.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry