Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Reszke-Marzec Bożena

Bożena Reszke-Marzec, ur. 19 VI 1931 w Wilnie. Absolwentka Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, Wydz. Instrumentalny (1960).

Od 1960 nauczycielka klasy fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Wałbrzychu, od 1961 w PSM II stopnia w Opolu.

Od 25 IX 1980 w „S”; założycielka „S” w PSM i Liceum Plastycznym, przewodnicząca Koła „S”; członek KZ Pracowników Oświaty i Wychowania „S” Śląska Opolskiego; jesienią 1980 reprezentantka opolskiej „S” nauczycielskiej podczas gdańskiego strajku okupacyjnego pracowników oświaty, kultury i sztuki. Uczestniczka gdańskiego Krajowego Zjazdu „S” POiW.

Po 13 XII 1981 zaangażowana w zbieranie składek, kolportaż ulotek (pochodzących m.in. z Trójmiasta i Szczecina) i innych wydawnictw podziemnych; współorganizatorka biblioteki wydawnictw podziemnych, organizatorka mszy dla nauczycieli, spotkań opłatkowych z bp. Antonim Adamiukiem. Wielokrotnie przesłuchiwana, 28 IV 1982 zatrzymana na 48 godz. W 1987 założycielka Ruchu Indywidualnej Łączności Kulturalno-Oświatowej z Polakami na Wschodzie, wysyłała na wschód polskie książki, głównie podręczniki, katechizmy, literaturę podziemną i gazety do parafii, kowieńskiego seminarium duchownego, szkół, wspólnot polskich, nawet na Syberii. Organizatorka kolonii dla polskich dzieci ze Wschodu (wspierana m.in. przez Krystynę Rostocką). Organizatorka wykładów poruszających tematykę kresową.

Wyróżniona Złotą Odznaką NSZZ „Solidarność”, medalem NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsk Opolski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007).

23 VII 1982 – 30 IV 1984 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Muzyk.

Antoni Maziarz

Opole, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry