Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ritter Marek

Marek Ritter, ur. 3 IX 1953 w Gdańsku. Ukończył Technikum Przemysłu Spożywczego i Chemicznego w Gdańsku (1973).

1973-1985 pracownik Zarządu Portu Gdańsk (Morski Port Handlowy w Gdańsku).

W VIII 1980 współorganizator strajku w Porcie Gdańskim, członek straży strajkowej, od IX 1980 w „S”, członek KZ.

13-19 XII 1981 uczestnik strajku w PG. 1982-1984 działacz TKZ w PG, 14 VI 1984 aresztowany, osadzony w AŚ WUSW w Gdańsku, zwolniony 8 VIII 1984 na mocy amnestii. 1982 – VI 1986 drukarz i redaktor pism podziemnych: „Portowiec”, „Informator”, „Nasz Czas”, „Nowa Myśl” i „Podziemna Gazeta Politechniki Gdańskiej”. W I 1985 zwolniony z pracy za zbieranie podpisów pod apelem ws. ponownego zatrudnienia w PG działaczy „S” zwalnianych z więzień, 24 VI 1985 przywrócony do pracy przez Okręgowy Sąd Pracy w Gdańsku, 31 VII 1985 odszedł z Portu w wyniku dalszych szykan (prowokacja mająca na celu oskarżenie go o kradzież). 1985-1987 zatrudniony m.in. w gdańskiej Spółdzielni Pracy Świetlik i Firmie Budowlanej ATA Morkowski w Gdyni.

1987-1989 na emigracji w USA, zatrudniony w przemyśle samochodowym. W 1990 powrócił do Polski, 1990-1991 ponownie zatrudniony w PG, przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” Rejonu III. Od VII 1991 po podziale Portu na spółki z-ca dyr. Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Przeładunkowo-Składowych Chemiki Sp. z o.o., od 1995 dyr. VI-X 1991 przewodniczący KZ w PUPS Chemiki, 1991-1994 członek KZ; 1991-1994 delegat MKK Portu Gdańskiego na kolejne WZD Regionu Gdańsk. Od 2006 w PO. Członek Stowarzyszenia Godność.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2018).

28 I 1984 – 21 XI 1989 rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Cienie, nr rejestracyjny 48242.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry