Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rochowicz Kazimierz

Kazimierz Rochowicz, ur. 29 II 1952 w Suszu k. Iławy. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie, Wydz. Handlu Wewnętrznego (1975).

Na przełomie l. 60./70. wyczynowy sportowiec, finalista mistrzostw Polski w biegach średniodystansowych. W 1976 powołany do Szkoły Oficerów Rezerwy [SOR: 1973-1980, od 1980: SPR]. 1977-1984 rewident zakładowy w Iławskich Zakładach Naprawy Samochodów. 1974-1980 w ZSL, 1978-1980 w ZSMP.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w IZNS, następnie Komisji ds. Propagandy i Informacji przy KZ „S”, przewodniczący Komisji Administracji przy KZ „S”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie i Kwidzynie, 3 XII 1982 zwolniony. Po wyjściu członek nieformalnej kilkunastoosobowej grupy b. działaczy „S” w IZNS i spoza zakładu (m.in.: Ludmiła Koczkowska, Bogdan Koczkowski, Maria Grabowska, Krystyna Krauze, Czesława Blank): pomoc represjonowanym kolegom, działalność samopomocowa (stałe składki), spotkania dyskusyjne nt. wydarzeń krajowych związanych z „S”; 1983-1984 kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. pisma „Rezonans”, prasy i książek sprowadzanych z Regionu Mazowsze (m.in. „Tygodnik Mazowsze”), współorganizator akcji pisania listów gratulacyjnych do Lecha Wałęsy z okazji przyznania mu Pokojowej Nagrody Nobla, wyjazdów na spotkania pielgrzymkowe z Janem Pawłem II; w 1984 zwolniony z pracy.

Od 1984 na emigracji w Norwegii; 1984-1988 pracownik przedsiębiorstwa komunalnego w Hersfjord, od 1988 właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego tamże; od III 1984 w Stavanger, członek organizacji Norge-Polen Komitee wspierającej politycznie i materialnie opozycję w PRL; uczestnik akcji propagandowych wśród Norwegów na rzecz „S” w Polsce, zbiórek pieniędzy wśród polskiej i norweskiej społeczności przesyłanych następnie do Biura Koordynacyjnego „S” za Granicą w Brukseli, akcji indywidualnych wysyłek paczek żywnościowych, lekarstw, odzieży i literatury niepodległościowej do działaczy podziemnej „S” z Iławy. Od 1990 członek Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego Pro Patria; aktywny uczestnik życia społeczno-kulturalnego Polonii w Stavanger, w 1992 jej reprezentant na Światowym Kongresie Polonii w Krakowie, po 1990 nieprzerwanie współorganizator (we współpracy z Ambasadą RP w Oslo) lokalnego Punktu Wyborczego w kolejnych wyborach parlamentarnych w Polsce; od ok. 1995 członek wielonarodowej rady parafialnej przy kościele rzymsko-katolickim w Stavangerze, wspomaga moralnie i materialnie duszpasterstwo polonijne w zakresie patriotycznego wychowania dzieci polskich emigrantów; wspiera ruch pielgrzymkowy Polonii norweskiej, służy pomocą lokalnym parafiom rzymsko-katolickim i niezależnym mediom katolickim. Nie przyjął obywatelstwa Norwegii.

1983-1986 rozpracowywany przez p. V RUSW w Iławie w ramach KE krypt. Roch, zdjęto z ewidencji 30 I 1986.

Piotr Kardela

Region Warmińsko-Mazurski, Iława

Opcje strony

do góry