Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rogowicz Stefan Roch

Stefan Roch Rogowicz, ur. 15 I 1953 w Nowej Rudzie. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Filologii Polskiej (1977).

1977-1981 dziennikarz w redakcji tygodnika regionalnego „Nowiny Jeleniogórskie” (Wrocławskie Wydawnictwo Prasowe). W 1976 uczestnik manifestacji organizowanych po śmierci Stanisława Pyjasa; współpracownik miesięcznika „Odra”.

Od I 1981 w „S”. Od III 1981 współpracownik, w IV redaktor pisma ZR Dolny Śląsk „Solidarność Dolnośląska”; V-XII 1981 redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika wydawanego przez ZR Jeleniogórskiego „Odrodzenie”; autor tekstów w niezależnym tygodniku „Polityka”.

Od 13 XII 1981 doradca wrocławskiego oddziału Solidarności Walczącej; redaktor podziemnego pisma „Odroczenie”, kolporter czasopism i książek (korzystał z kontaktów z KOR). W I i III 1982 wielokrotnie przeszukiwany i zatrzymywany na 48 godz. Po formalnym rozwiązaniu redakcji „Odrodzenia” do VII 1982 bez zatrudnienia; w III 1982 wraz z innymi pracownikami redakcji zażądał sądownie przywrócenia do pracy; 24 IX 1982, po wielu procesach, Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych utrzymał wyrok w mocy.

Od VII 1982 na emigracji w RFN. 1983-1990 współpracownik RWE, redaktor niemieckiego pisma „Forum” i wydawanego w Londynie „Polish Daily”, uczestnik akcji pomocy represjonowanym w Polsce. 1985-1988 współwydawca (wraz z Adamem Dyrko i Teresą Koczarską) w Zarządzie Wolnych Polaków w Bawarii w Monachium pisma „Myśl Solidarności”. Od 1990 pedagog w Augustinum w Monachium, 2002-2008 docent na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana tamże.

 

Michał Orlicz

Region Dolny Śląsk, Wrocław, Region Jelenia Góra, Jelenia Góra

Opcje strony

do góry