Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Roman Andrzej

Andrzej Roman, ur. 15 V 1927 w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa (1949), Wydział Historii (1952).

1943-1945 żołnierz AK. Od 1953 w SDP. W 1945 pracownik Centralnego Zarządu Przemysłu Mineralnego w Warszawie; 1950-1952 urzędnik Spółdzielni Przemysłowej i Rzemieślniczej tamże. Od l. 60. uczestnik manifestacji patriotycznych w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. 1957-1982 redaktor, następnie kierownik działu w „Kurierze Polskim”; po 13 XII 1981 w wyniku likwidacji gazety stracił pracę.

Od IX 1980 w „S”. 1980-1982 uczestnik spotkań w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych w Warszawie.

1982-1989 autor publikacji w „Solidarności Radia i Telewizji”; redaktor w Spółdzielni Pracy Dziennikarzy Omnipress; 1984-1989 autor publikacji w „Moście” (ps. „Zenon Łapa”, „Rom”); 1985-1989 spiker w III Programie Radia „S”.

1989-1990 kierownik działu sportowego w „Gazecie Wyborczej”; 1992-2002 redaktor w „Tygodniku Solidarność”; 1993-2000 wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa UW. Od 1993 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1975).

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry