Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Roman Mariusz

Mariusz Roman, ur. 9 III 1969 w Gdyni. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Nauk Społecznych (1995) oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni (2007).

Po 13 XII 1981 z kolegami z SP nr 10 założył tajną grupę Organizację Starej Polski, drukującą i kolportującą w Gdyni ulotki. 1985-1986 redaktor oficjalnie wydawanego pisma IV LO w Gdyni „Antymantyka”, zawieszonego przez dyrekcję szkoły, od 1985 działacz Federacji Młodzieży Walczącej Region Gdańsk, współredaktor podziemnego pisma „Monit”, od 1987 założyciel i szef FMW Region Pomorze Wschodnie-Gdynia, 1987-1991 redaktor i drukarz podziemnego pisma FMW „Antymantyka”, współinicjator wydawania pism FMW: „Wolni” w Wejherowie, „Strzelec” w Chojnicach, „Piłsudczyk” w Gdańsku, członek władz krajowych FMW. Od 1987 w Polskiej Partii Niepodległościowej, współzałożyciel i redaktor młodzieżowego podziemnego pisma „Szaniec”, drukarz i kolporter wydawnictw Solidarności Walczącej i MRKS; w V i VIII 1988 wspomagał strajki na Wybrzeżu. Wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom.

1989-1991 współzałożyciel i redaktor pisma „Solidarność i Niepodległość”; w I 1990 współorganizator okupacji budynku KW PZPR w Gdańsku. 1992-1994 dziennikarz pisma Związku Polaków na Litwie „Nasza Gazeta”, 1996-1997 „Kuriera Gdyńskiego”, 1997-2003 pracownik Urzędu Celnego w Gdyni. 1998-2002 radny Miasta Gdyni z listy RS AWS, 1993-2002 redaktor naczelny „Prawicy Polskiej”, pisma redagowanego przez środowiska prawicowe Kaszub i Pomorza. 2002-2006 z listy lokalnej. 2000-2001 dyr. gdańskiego Oddziału Towarzystwa Inwestycyjno-Leasingowego Ekoleasing SA, 2003-2004 inspektor w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku, 2005-2008 dyr. ds. handlu i marketingu w Bałtyckiej Bazie Masowej Sp. z o.o. w Gdyni. Od 1999 członek rad nadzorczych kilku spółek, od 2006 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chrzanowie, od 2007 Siarkopol Gdańsk SA. Od X 2009 pełnomocnik Zarządu w Grupie Kolastyna, nast. dyr. ds. administracji i majątku, od I 2010 wiceprezes Zarządu Grupy Kolastyna SA w upadłości układowej.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry