Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Romaniecki Andrzej

Andrzej Romaniecki, ur. 16 II 1957 w Baniach k. Gryfina. Ukończył Zasadniczą Szkołę Budowlaną w Pyrzycach (1976), mistrz budowlany.

1974-1976 murarz, malarz, brygadzista, następnie mistrz w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Pyrzycach i w Zespole Elektrowni Dolna Odra w Gryfinie. Od 1978 kolporter niezależnych wydawnictw KSS KOR, przepisywacz ulotek i organizator pomocy charytatywnej; 1979-1985 przepisywacz (wraz z Barbarą Boczkowską) „Robotnika”, gospodarz lokalu przeznaczonego na prace redakcyjne.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Dolnej Odrze, członek KS, odpowiedzialny za informacje, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego Dolnej Odry, nastépnie KZ i Komisji Rozjemczej. 14 i 17 XII 1981 uczestnik protestów w zmilitaryzowanej Dolnej Odrze (opaski, czarne wstążki, akcja oporników); członek podziemnej grupy działaczy „S” skupionych wokół Jana Witkowskiego: wytwórca znaczków „Jestem wolnym Polakiem”, przepisywacz ulotek, współorganizator sieci kolportażu (z G. Węgrzynem, J. Witkowskim, W. Romanieckim, B. Boczkowską, Z. Kąkolewskim), kolporter wydawnictw podziemnych wśród pracowników elektrowni, nauczycieli, służby zdrowia, organizator spotkań z działaczami opozycji (np. z Anną Walentynowicz), współorganizator manifestacji patriotycznych w rocznice świąt narodowych i akcji oporu w Dolnej Odrze, uczestnik pomocy dla represjonowanych. 1981-1985 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przeszukiwany.

1985-1988 murarz brygadzista w Pomorskim Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu w Szczecinie; 1988-1990 w Chmielewickiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie; w 1991 w firmie budowlanej Ciroko w Kolonii; 1991-1992 w firmie Ibex w Berlinie; od 1993 własna działalność gospodarcza w branży budowlanej w Gryfinie. Po 1989 społecznik: uczestnik postawienia Krzyża przy kościele Narodzenia NMP w Gryfinie; fundator nagród konkursowych dla dzieci ze SP w Krzywinie (laureat tytułu „Przyjaciel Szkoły”) i organów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Baniach, współpracownik Kół Gospodyń Wiejskich, organizator pomocy dla znajdujących się w trudnej sytuacji b. działaczy „S”.

2017 współzałożyciel (z Jakubem Sieradzkim oraz Władysławem Stanisławem Waliszewskim) Gryfińskiego Stowarzyszenia Pamięć i Prawda. Powojenna Opozycja Niepodległościowa i Solidarnościowa 1945–1989.

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Gryfino

Opcje strony

do góry