Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Romaniszyn Janusz

Janusz Romaniszyn, ur. 30 I 1948 w Bystrzycy Kłodzkiej, zm. 14 III 2022 w Bytomiu Odrzańskim. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu (1972); chirurg.

1972-2002 lekarz zakładowy w Hucie Szkła Kryształowego Violetta w Stroniu Śl. i na Oddziale Chirurgicznym Szpitala Miejskiego w Lądku-Zdroju. 1960-1967 instruktor, phm w ZHP, 1966-1972 członek ZSP. W III 1968 uczestnik strajków i demonstracji we Wrocławiu, przedstawiciel AM w Międzyuczelnianym KS i Międzyśrodowiskowym KS.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator Komitetów Założycielskich w służbie zdrowia woj. wałbrzyskiego; członek Komitetu Założycielskiego w ZOZ w Bystrzycy Kłodzkiej, od XI 1980 przewodniczący Koła „S” przy Szpitalu Miejskim w Lądku-Zdroju; wspierał powstawanie struktur Solidarności Chłopskiej, następnie „S” RI w woj. opolskim, wałbrzyskim i wrocławskim. Latem 1981 wspierał w woj. wałbrzyskim tzw. strajk żłobkowy. W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk, delegat na I KZD.

13 XII 1981 zmobilizował do strajku załogi KWK Słupiec i KWK Nowa Ruda, 14 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Świdnicy (uczestnik głodówki), Kamiennej Górze, Głogowie, Grodkowie i Uhercach (wszędzie sprawował opiekę lekarską nad współinternowanymi), zwolniony 9 XII 1982. Współorganizator pomocy dla internowanych, w kontakcie m.in. z PCK, MCK, Amnesty International, Komisją Praw Człowieka ONZ. 1983-1989 współorganizator podziemnych struktur „S” Ziemi Kłodzkiej, Solidarności Walczącej; do 1989 organizator lokalnej poligrafii podziemnej (m.in. w 1989 pisma „S” Ziemi Kłodzkiej „Żółw”). Współorganizator kanałów przerzutowych do innych regionów Polski (m.in. na Podkarpacie) oraz za granicę (Czechosłowacja, ZSRS). Wielokrotnie zatrzymywany. 1986-1989 organizator Polskiego Klubu Ekologicznego. Współorganizator międzynarodowych tajnych spotkań, m.in. w Bielicach, z udziałem opozycjonistów z Polski i Czechosłowacji. W 1988 współorganizator tajnych obchodów 1000-lecia chrztu Rusi na Górze Cierniak k. Radochowa. W l. 80. współzałożyciel KIK w Lądku-Zdroju, Kłodzku, Świdnicy, Wałbrzychu, Nowej Rudzie.

1989-1990 organizator i przewodniczący KO Ziemi Kłodzkiej. Od 1990 animator Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej. 1989-1991 lekarz na statku Rybackiej Floty Dalekomorskiej Odra-Świnoujście; 2002-2013 na rencie, od 2013 na emeryturze.

Autor artykułów w periodykach medycznych.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2017)

Od 30 IX 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS krypt. Chirurg, zdjęto z ewidencji 18 II 1982; 22 I – 12 II 1982 przez Wydz. III KW MO w Wałbrzychu w ramach SOS; od 11 I 1983 przez Wydz. III RUSW w Bystrzycy Kłodzkiej w ramach KE/SOR krypt. Rom, zdjęto z ewidencji 6 II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. 1990.

 

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry