Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Romaniuk Maciej Bartłomiej

Maciej Bartłomiej Romaniuk, ur. 28 XI 1962 w Szczecinie. Ukończył VI LO w tamże (1982), absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Prawa i Administracji (1990).

Od IX 1980 przew. Komitetu Reformy Życia Szkolnego w VI LO przekształconego w Uczniowski Front Odnowy (pod auspicjami NZS w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie); współorganizator dyskusji politycznych i kolportażu niezależnych wydawnictw NOW-ej, Gryfa oraz pisma Instytutu Literackiego w Paryżu (przedruki), współwydawca 5 n-rów niezależnego pisma „UFO”.

W 1982 drukarz podziemnego pisma KPN „Najjaśniejsza Rzeczpospolita”, uczestnik (z Wojciechem i Pawłem Woźniakami oraz Robertem Naklickim) malowania haseł na murach sowieckich koszarów. W 1983 słuchacz pomaturalnego studium w Zespole Szkół Ekonomicznych, organizator akcji ulotkowych w ZSE podczas akademii dla konsulatu ZSRS; poddany rewizji, przesłuchaniom, wydalony ze szkoły. W 1984–1987 wielokrotnie zatrzymywany i karany grzywnami przez kolegium ds. wykroczeń; ukrywał się przed poborem do wojska. Od 1986 działacz Ruchu WiP (z Markiem Adamkiewiczem, Maciejem Dymnym i Robertem Naklickim,), redaktor i autor w podziemnym piśmie „Ad Vocem”, do 1989 uczestnik happeningów Ruchu WiP (m.in. „Police trują”). W 1986 relegowany z II roku prawa Uniwersytetu Szczecińskiego za organizację akcji ulotkowej. 1987–1990 student na UMK. W 1988 uczestnik reaktywacji NZS, przew. Uczelnianego Zarządu NZS, organizator kontaktów z NZS w Warszawie i wydawnictwem Kwadrat, kolportażu wydawnictw podziemnych na UMK; wydawca podziemnego pisma „Immunitet”, organizator samokształcenia studentów, współpracownik RKK w Toruniu.

1990–2004 referent na UMK tamże, 2000–2003 w Lidze Republikańskiej (przew. oddziału tamże), 2005–2006 gastronomik w Anglii, od 2007 podinspektor ds. środowiska, pomoc administracyjna w Biurze Kontroli Departamentu Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, od 2018 prezes Zarządu MPR System Sp. Z o.o. tamże.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

2 II – 12 IV 1984 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Szczecinie w ramach SOS krypt. Pegaz.

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry