Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rosner Andrzej Karol

Andrzej Karol Rosner, ur. 24 VI 1949 w Warszawie.  Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

1973-1978 i 1980-1985 asystent w Instytucie Historycznym UW. 1976-1981 współpracownik KOR/KSS KOR. 1977-1990 w niezależnym ruchu wydawniczym; 1977-1978 składacz w Wydawnictwie NOWa, 1978-1981 redaktor Wydawnictwa „Głos”, I 1981-1990 współzałożyciel, członek Rady Wydawniczej i szef Wydawnictwa Krąg.

1981 członek Rady Programowo-Konsultacyjnej Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych. Internowany.

1990-1992 szef Wydawnictwa Krąg. 1992-1996 pełnomocnik ministra kultury ds. literatury, książki i bibliotek, a następnie dyrektor Departamentu Książki w Ministerstwie Kultury i Sztuki; 1996-2002 dyrektor i redaktor nacz. Wydawnictwa Książkowego „Twój Styl”; od 2002 założyciel, dyrektor i nacz. redaktor Wydawnictwa Rosner i Wspólnicy. 2000-2003 wiceprezes Polskiej Izby Książki. 2000-2004 wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Członek Towarzystwa Opieki nad Archiwum Archiwum Archiwum, wydawnictwo założone w 1977 w Warszawie przez Jacka Arcta i Jadwigę Żelechowską we współpracy z grupą osób, które od 1974 powielały techniką fotograficzną wydawnictwa emigracyjne i ulotki (m.in. zawiadamiające o mszach rocznicowych). Działało do 1981 (do 1978 bez nazwy), w 1978 powstała formalna struktura i przyjęto nazwę. Instytutu Literackiego w Paryżu.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

Od 17 III 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/Wydz. III-2 SUSW w ramach KE krypt. Rosa.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry