Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rospendek Dariusz

Dariusz Rospendek, ur. 15 I 1941 w Piotrkowie Trybunalskim. Absolwent Politechniki Łódzkiej w Łodzi, Wydz. Mechaniczny (1965).

1965-1968 pracownik Fabryki Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej Elta w Łodzi, 1968-1969 Zakładów Gazownictwa Okręgu Łódzkiego, 1970-1980 Biura Projektów Przemysłu Gumowego Pracownia w Łodzi, 1981-1989 Łódzkich Zakładów Termotechnicznych Elcal.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ w Elcalu.

Po 13 XII 1981 redaktor, kolporter ulotek; 1982-1983 w redakcji podziemnego pisma „Akcja Konspiracyjna”, od 1983 współredaktor i autor podziemnego pisma „Prześwit”. W 1984 organizator, następnie działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Duszpasterstwa Akademickiego, współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

1989-1990 członek Rady Pracowniczej Elcalu. W 1989 członek Widzewskiego Porozumienia Obywatelskiego, Komitetu Wyborczego Karola Głogowskiego; 1990 Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego; 1990-1994 radny Miasta Łódź, członek komisji ds. Gospodarki Komunalnej. 1990-1994 pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 1991-1994 członek Stowarzyszenia Samopomoc Poszukujących Pracy Progi. 1995-2001 pracownik Urzędu Miasta Łódź; 2001-2005 na emeryturze. Od 2003 członek Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego Rezonans, prezes zarządu I kadencji; 2003-2004 członek Stowarzyszenia Samopomoc Poszukujących Pracy Reaktywacja; 2005-2006 prezes Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej. Od 2006 ponownie na emeryturze.

Od 1990 honorowy obywatel stanu Maryland (USA). Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), medalem O Niepodległość i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2001).

Wiesław Maciejewski

Opcje strony

do góry