Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rospond Marek

Marek Rospond, ur. 3 V 1957 w Krzeszowie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektroniki (2004).

13 XII 1977 współzałożyciel SKS we Wrocławiu, 1977-1978 jego rzecznik. Organizator i koordynator akcji ulotkowych, wieców, protestów, akcji zbierania podpisów pod petycjami, lotnych punktów konsultacyjnych, współpracownik opozycyjnych grup studenckich z Warszawy i Krakowa. W 1978 współzałożyciel niezależnego pisma „Podaj Dalej”. 31 V 1978 relegowany z uczelni pod pretekstem uchybień formalnych. Wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom. 1978-1981 współpracownik KSS KOR (w Biurze Interwencyjnym kierowanym przez Zofię i Zbigniewa Romaszewskich w Warszawie odpowiedzialny za kontakty z rolnikami). 1978-1981 kolporter pism niezależnych (m.in. „Zapisu”, „Pulsu”, „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, „Placówki”, „Robotnika” i „Biuletynu Dolnośląskiego”).

W 1980 współzałożyciel, autor i kolporter niezależnego pisma „Nic o Nas Bez Nas. Pisma Terenowej Komisji Porozumiewawczej w Dzierżoniowie NSZZ «S»”. Od IX 1981 członek NZS. 1 VI – 5 VIII 1981 pracownik etatowy Komisji Interwencji przy MKZ Wałbrzych/Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego „S” tamże.

19 I 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze i Głogowie, 29 IV 1982 zwolniony. 1986-1991 wiceprezes Spółdzielni Usług Wysokościowych i Specjalistycznych Atlas w Dzierżoniowie.

1991-1994 specjalista ds. informatycznych tamże. Od 2004 prace dorywcze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

W 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Tarnowie w ramach SOS krypt. Zebranie; 19-21 XII 1984 przez Wydz. III WUSW w Wałbrzychu w ramach SOR; 21 XII 1984 – 29 VI 1985 przez p. III RUSW w Dzierżoniowie w ramach KE.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wałbrzych

Opcje strony

do góry