Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rożniecki Ryszard

Ryszard Rożniecki, ur. 1 VII 1939 w Poznaniu.

1958-1963 pracownik Spółdzielni Pracy Wabis, 1963-1967 Biblioteki Miejskiej w Gliwicach, 1967-1967 Przedsiębiorstwa Budowy Gazowni w Gliwicach, 1969-1970 KWK Siersza w Trzebini. Od 1970 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Mysłowicach grupa robót KWK Siersza w Trzebini.

W 1980 członek KZ „S”. Członek władz regionalnych KOWzP.

Po 13 XII 1981 współzałożyciel MKK oraz współpracownik RKW. Członek KPN. W II 1983 aresztowany, skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat. W IV 1983 wyrok odwieszono. Zwolniony w 1983 na mocy amnestii. Ponownie zatrzymany w XII 1983, przetrzymywany w AŚ w Katowicach i Mysłowicach, zwolniony w VII 1984 na mocy amnestii. W XI 1985 aresztowany, w trybie przyspieszonym skazany przez Sąd Rejonowy w Krakowie na 1 rok więzienia. Na skutek sankcji prokuratorskiej wyrok podniesiony do 1,5 roku. Zwolniony we IX 1986 na mocy amnestii.

Od 1988 na emigracji.

1984 – 23 XII 1985 rozpracowywany w ramach KE krypt. Niepoprawny; 26 I 1987 – 13 XII 1988 przez p. III RUSW w Chrzanowie w ramach KE krypt. Niepoprawny.

Region Śląsko-Dąbrowski, Trzebinia

Opcje strony

do góry