Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Różalski Janusz

Janusz Różalski, ur. 26 IX 1954 w Sopocie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Instytut Hydrotechniki (1978).

1978-1983 projektant w CTW PO Promor. 1977-1982 zaangażowany w działalność niezależnych struktur wydawniczych (we współpracy m.in. ze Sławomirem Sobolem), od 1979 współpracownik wydawnictwa Młoda Polska, drukarz niezależnych wydawnictw, m.in. pism „Bratniak”, „Opinia”, „Droga”, „Uczeń Polski”, „Robotnik Wybrzeża”, broszur i ulotek związanych z manifestacjami rocznic Grudnia ʼ70 i 11 XI.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Promorze; od IX 1980 w „S”; członek KZ.

Po 13 XII 1981 uczestnik strajku w Promorze, następnie zaangażowany w pracę podziemnych struktur wydawniczych „S”, drukarz, składacz, organizator sprzętu, papieru, kolporter pisma „Solidarność” Regionu Gdańskiego oraz ulotek (od 1983 doraźnie). 1983-1986 kierownik robót w Elektrowni Jądrowej Żarnowiec; od 1986 zatrudniony w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., obec. dyr. techniczny.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, uhonorowany złotą i srebrną Odznaką Honorową Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, srebrną Honorową Odznaką Naczelnej Organizacji Technicznej, odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry