Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Różycki Janusz

Janusz Różycki, ur. 20 XII 1953 w Tarnowie, zm. 31 VIII 2005 w Zamościu. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Maszyn Górniczych i Hutniczych (1979).

Podczas studiów uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego w Krakowie. 1979–1983 nauczyciel w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Biłgoraju.

Od X 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego, nast. KZ; XII 1980 – VI 1981 przew. Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego „S” Ziemi Biłgorajskiej; IV/V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD. 5 IV 1981 zwolniony z pracy, 6 V 1981 przywrócony przez Kolegium Odwoławcze przy Urzędzie Miasta w Biłgoraju.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Krasnymstawie, Włodawie i Kwidzynie, od 15 VII 1982 na przepustce, w X 1982 uchylono internowanie. W 1983 zwolniony z pracy. 1983–1988 katecheta przy parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju.

VI 1988 – VIII 1989 przebywał w USA. 4 IX 1989 przywrócony do pracy w ZSM-E. XI/XII 1989 – 1990 delegat na II WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, w IV 1990 delegat II KZD. W 1990 delegat pełnomocnika rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego dla woj. zamojskiego. 1990–1992 wojewoda zamojski. 1992–1997 dyr. Wydz. Kadr, Organizacji i Nadzoru w Kuratorium Oświaty w Zamościu. W 1997 współzałożyciel Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji tamże (1997–2003 wicekanclerz, 2003–2005 kanclerz). 1991–1998 prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych tamże (1999–2005 prezes Zarządu Powiatowego, członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego). 1995–2005 współzałożyciel, prezes Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowe Zamojszczyzny tamże. 2004–2005 prezes stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu tamże.

I 1983 – IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Zamościu w ramach SOR krypt. Znienawidzony.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Biłgoraj

Opcje strony

do góry