Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ruchlewicz Stefan

Stefan Ruchlewicz, ur. 25 VIII 1942 w Kozakach (obecnie Białoruś). Absolwent Politechniki Gdańskiej, kierunek budowa maszyn (1965), podyplomowych studiów na Politechnice Warszawskiej, kierunek transport samochodowy (1974).

22 VII 1958 przesiedlony do Polski. 1965-1969 starszy referent ds. technicznych Oddziału Trakcji PKP w Olsztynie, 1969-1977 z-ca dyrektora ds. technicznych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, następnie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej tamże, 1977-1981 dyrektor naczelny WPKM. 1970-1981 w PZPR; 1973-1981 radny Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie.

Od IX 1981 w „S”; udostępniał pomieszczenia, drukarnię, papier, telefon, faks, samochód służbowy na potrzeby MKZ w Olsztynie; w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, kandydat na przewodniczącego ZR; 8 V – VII 1981 przewodniczący Regionalnego KOWzP.

13 XII 1981 zatrzymany, przesłuchiwany, 15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, następnie ze względu na stan zdrowia umieszczony w szpitalu więziennym w Barczewie, później w Szpitalu Miejskim w Olsztynie, w IV 1982 zwolniony; zwolniony z pracy; IV 1982–1986 bez zatrudnienia, od 1986 właściciel zakładu rzemieślniczego, następnie przedsiębiorstwa wielobranżowego.

Od 1989 członek KO „S” w Olsztynie. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977).

1981-1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Olsztynie w ramach SOR krypt. Przetarg, zdjęto z ewidencji 13 V 1982; od 25 III 1988 przez p. VI RUSW Olsztynie w ramach KE krypt. Odbiorca, zdjęto z ewidencji 21 XII 1989.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry