Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ruchlicki Wiesław

Wiesław Ruchlicki, ur. 16 III 1956 w Jaszczowie k. Lublina. 1977-1983 student filozofii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W 1976 instruktor w Domu Kultury w Milejowie. 1978-1983 członek Teatru Provisorium. 1983-1988 gospodarz rejonu w Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie. 1978-1980 współpracownik KSS KOR, kolporter niezależnych wydawnictw.

1980-1981 współzałożyciel NZS na UMCS, współzałożyciel i redaktor „Biuletynu NZS UMCS”; XI/XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego w Chatce Żaka ze studentami radomskiej WSI.

13-14 XII 1981 uczestnik strajku NZS UMCS na terenie miasteczka akademickiego w Lublinie, członek KS, po pacyfikacji strajku przez ZOMO uczestnik strajku w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów do pacyfikacji 17 XII 1981; następnie w ukryciu. W XII 1981 współzałożyciel (z Krzysztofem Hariaszem, Arkadiuszem Kutkowskim i Emilem Wardą), do II 1982 redaktor i drukarz podziemnego pisma „Informator. Solidarność. Region Środkowo-Wschodni”. 16 II 1982 zatrzymany (podczas przypadkowej wpadki pierwszego zespołu redakcyjnego „Informatora”), internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, od 26 III 1982 w Lublinie, od 2 VIII 1982 w Kwidzynie, 23 VIII – 6 IX 1982 na przepustce, zwolniony 19 X 1982. 1983-1984 współzałożyciel, redaktor, organizator druku w podziemnym wydawnictwie Vademecum; 1983-1988 drukarz pisma „Spotkania”, 1985-1989 Wydawnictwa Fundusz Inicjatyw Społecznych.

1991-2007 kierownik działu wydawniczego spółki Agora SA Oddział Lublin; od 2007 inspektor ds. promocji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999).

18 VIII 1979 – 24 IV 1984 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Filozof.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry