Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ruchniewicz-Misiak Krystyna

Krystyna Ruchniewicz-Misiak, ur. 12 V 1942 w Bydgoszczy. Ukończyła Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Gdańsku (1976).

1958–1966 magazynier i zaopatrzeniowiec w Wydz. Oświaty w Sopocie, 1966–1968 w Internacie Technikum Przemysłu Spożywczego w Gdańsku, 1970–1974 pracownik administracyjny w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym tamże, 1975–1979 księgowa w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół tamże, 1979–1980 z-ca kierownika działu administracyjnego w Wojewódzkiej Pralniczej Spółdzielni Pracy Śnieżka tamże, II 1980 – 1 I 1982 główna księgowa w Pałacu Młodzieży tamże.

Od IX 1980 w „S”, członkini Komitetu Założycielskiego Nauczycieli i Pracowników Oświaty i Wychowania przy MKZ Gdańsk, w XI 1980 doradca KS podczas strajku pracowników oświaty i wychowania w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku; od II 1981 wiceprzewodnicząca Regionalnej Rady Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania „S”. W VII 1981 delegatka na I WZD Regionu Gdańskiego, podczas zjazdu wybrana na przewodniczącą Regionalnej Komisji Rewizyjnej, IX/X 1981 delegatka na I KZD, wybrana do Krajowej Komisji Rewizyjnej.

13 XII 1981 przebywała z delegacją „S” we Francji, pozostała na emigracji. II 1982 – III 1983 działaczka Światowej Konfederacji Pracy w Brukseli, od 1 VII 1982 pracowniczka Biura Koordynacyjnego „S” w Brukseli, odpowiedzialna za sprawy finansowe. 31 XII 1982 zwolniona z pracy przez kierownika biura Jerzego Milewskiego (miejscowe związki zawodowe zakwestionowały tryb podjęcia decyzji jako niezgodny z prawem pracy w Belgii). Wyjechała do Australii, mieszka w Bellevue Heights.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry