Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ruciński Janusz Andrzej

Janusz Andrzej Ruciński, ur. 29 I 1952 w Lublinie, zm. 18 XI 2008 tamże. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek historia (1976) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek bibliotekoznawstwo (1987, studia zaoczne).

1978-1992 bibliotekarz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Lublinie. W l. 70. kolporter wydawnictw niezależnych, w 1976 współwydawca (z Jerzym Olszańskim) 1 nr. niezależnego pisma „Efemerydy” (wydrukowanego w kilku egz.). 3-krotnie nakłaniany do współpracy z SB.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego; następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej w PBW, w III 1981 pełnomocnik ds. organizacji strajku w PBW podczas kryzysu bydgoskiego, założyciel niezależnej biblioteki związkowej przy KZ.

1983-1989 autor, drukarz (z Andrzejem Woytowiczem, Bernardem Nowakiem i Lechem Klimkowskim) w domu swojej matki Izabelli Rucińskiej podziemnego pisma „Informator «Solidarność». Region Środkowo-Wschodni”.

1989-1992 członek KZ „S” w PBW. W 1993 drukarz w Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Lublinie. 1994-1996 bezrobotny. 1996-1997 grafik komputerowy w „Miejskiej Gazecie Powszechnej”. 1997-2000 bezrobotny. Od 2000 stróż nocny w SP nr 52 w Lublinie.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999). Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry