Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18438,Rudnicki-Wojciech.html
12.04.2024, 17:03

Rudnicki Wojciech

Wojciech Rudnicki, ur. 2 I 1949 w Lipnie k. Włocławka. Ukończył Technikum Włókiennicze w Zgierzu (1967).

1967–1971 mistrz tkacki w Zakładach Włókienniczych Silwana w Gorzowie Wielkopolskim.

W I 1971 organizator strajku w zakładzie (równolegle do tzw. strajku Bałuki), zwolniony z pracy. 1971–1972 mistrz tkacki w Zakładach Jedwabniczych Nowar w Nowej Rudzie, w 1972 kierownik techn. i wiceprezes Spółdzielni Pracy Przemysłu Ludowego i Artystycznego Cepelianka w Świnoujściu, w 1973 mistrz tkacki w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego Dolwis w Leśnej k. Lubania Śląskiego, 1973–1974 st. kontroler celny w Urzędzie Celnym w Szczecinie, 1974–1982 kierownik zmiany, operator turbozespołu w Zakładach Włókien Chemicznych Wiskord w Szczecinie. W 1976, po wydarzeniach w Radomiu i Ursusie, podczas wiecu poparcia dla Edwarda Gierka na terenie zakładu zaprotestował z kilkoma robotnikami przeciwko działaniom władz; przeniesiony na stanowisko z mniejszym wynagrodzeniem.

21–30 VIII 1980 uczestnik strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; od X 1980 wiceprzew. KZ ds. kontaktów i negocjacji z Centralą Zjednoczenia Przedsiębiorstw Włókien Chemicznych Chemitex. 25 II 1981 – 19 XI 1981 przew. KKK Chemików.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Izbie Zatrzymań KW MO w Szczecinie, Ośrodku Odosobnienia w Goleniowie (inicjator głodówki przeciwko zakazowi odwidzin i złemu traktowaniu internowanych) i Wierzchowie Pomorskim (dwukrotnie pobity przez Służbę Więzienną; drukarz znaczków poczty internowanych, które kolportował podczas widzeń), 30 VIII 1982 zwolniony.

Od 12 IX 1982 na emigracji w Szwecji. 1983–1987 mistrz tkacki w Göteborgs Bandväveri. Od końca 1984 współorganizator (z Andrzejem Świerkowskim) grupy sprzedającej w Göteborgu podziemne wydawnictwa z Polski, współorganizator wystaw o „S” w Bibliotece Miejskiej w Göteborgu. Od 1987 na rencie powypadkowej. Członek Kongresu Polaków w Sztokholmie oraz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie.

30 III 1981 – 1 X 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Szczecinie w ramach SOR krypt. Kord.

Sylwia Wójcikowa

Opcje strony