Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rusakiewicz Marek

Marek Rusakiewicz, ur. 15 VI 1964 w Barlinku k. Myśliborza. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Nauk Społecznych (1990), Primus Inter Pares (1987).

1979-1981 współtwórca, przewodniczący Związku Młodzieży Antykomunistycznej w Gorzowie Wlkp.

Od 1980 współpracownik MKZ, następnie ZR Gorzów Wlkp.

Po 13 XII 1981 współzałożyciel, przewodniczący Młodzieżowego Ruchu Oporu w Gorzowie Wlkp., redaktor pisma MRO „Iskra” (we współpracy ze Stefanem Bohuszem, Olgierdem Popielem). 5 XI 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Zielonej Górze, w XII 1982 zwolniony; 9 II 1983 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 2 lata. 1983-1990 współzałożyciel, następnie przewodniczący Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wlkp., redaktor pisma RMN „Szaniec” oraz (1986-1987) „Zeszytów Samokształceniowych” (z Barbarą Hrybacz, Robertem Kuraszkiewiczem). Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, w II 1985 ponownie aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Zielonej Górze, następnie w Międzyrzeczu, w VIII 1985 wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. uniewinniony. 1986-1989 działacz Ruchu WiP, redaktor pisma podziemnego „Bez Przemocy”, w V 1988 współorganizator strajku studentów UAM. Przez cały okres działalności w opozycyjnym młodzieżowym podziemiu niekwestionowany lider. Organizator współpracy z RKW „S” Gorzów Wlkp. w zakresie druku, kolportażu i pomocy osobom aresztowanym ze środowiska młodzieżowego, współorganizator emisji podziemnego Radia „S” w regionie gorzowskim, akcji ulotkowych i protestów. 1988-1990 wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego KIK w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Klubu Chrześcijańsko-Demokratycznego. 1987-1990 w Stronnictwie Pracy (następnie Chrześcijańsko-Demokratyczne Stronnictwo Pracy), członek Rady Naczelnej.

W 1989 członek KO „S” w Gorzowie Wlkp. 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, sekretarz Sejmu, członek sejmowych Komisji Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 1990-1992 w Partii Chrześcijańskich Demokratów, 1991-1992 z-ca sekretarza generalnego. 1990-1991 sekretarz Rady Miasta Gorzów Wlkp., 1992-1994 dyr. przedstawicielstwa Invest Banku S.A. w Gorzowie Wlkp., od 1993 prezes Agencji Rozwoju Regionalnego SA tamże.

W 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Iskra; 18 II 1987 – 12 I 1990 przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Dezerterzy.

 

Grażyna Pytlak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry