Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rusakiewicz Waldemar

Waldemar Rusakiewicz, ur. 18 X 1965 w Skwierzynie. Ukończył LO im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. (1987).

Po 13 XII 1981 współzałożyciel Młodzieżowego Ruchu Oporu w Gorzowie Wlkp., współorganizator działalności wydawniczej, akcji ulotkowych, akcji malowania na murach. 5 XI 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Zielonej Górze, w XII 1982 zwolniony, 9 II 1983 Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze postępowanie warunkowo umorzył, wyznaczając okres próby na 1 rok. 1983-1984 zatrudniony w PSS „Społem” w Gorzowie Wlkp. jako elektryk. Od 1983 działacz Ruchu Młodzieży Niezależnej w Gorzowie: 1983-1987 drukarz biuletynu RMN „Szaniec”, podziemnego pisma „Sokół”, ulotek, kalendarzy, pocztówek świątecznych i tzw. cegiełek; współorganizator i koordynator kolportażu wydawnictw podziemnych; uczestnik akcji ulotowych, malowania napisów na murach, współorganizator emisji podziemnego Radia „S”, niezależnych manifestacji; w III 1985 ponownie aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Zielonej Górze, następnie w Międzyrzeczu; w VIII 1985 wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. uniewinniony. Od 1985 pracownik Zakładów Włókien Chemicznych Stilon. 1985-1988 działacz Ruchu WiP, współzałożyciel podziemnego pisma „Bez Przemocy”; wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany.

W 1989 oddelegowany do pracy etatowej w „S”, od 1991 przewodniczący KZ w Zakładach Włókien Chemicznych Stilon, delegat na kolejne WZD Regionu Gorzów Wlkp., 1989-2002 członek ZR, od 2006 wiceprzewodniczący ZR, w VIII 2000 delegat na XII KZD.

W 1982 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Iskra; 19 II 1987 – 12 I 1990 przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Dezerterzy.

 

Grażyna Pytlak

Gorzów Wielkopolski, Region Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry