Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rusinek Stanisław Leszek

Stanisław Leszek Rusinek, ur. 14 VI 1943 w Lipie k. Kraśnika. Ukończył XXII LO w Warszawie (1961).

1953–1957 w ZHP, 1957–1960 w Lidze Przyjaciół Żołnierza, 1961–1963 Kole Młodzieży Wojskowej, 1964–1968 Związku Zawodowym Metalowców, 1968–1970 w Związku Zawodowym Pracowników Handlu i Spółdzielczości, od 1979 w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. 1964–1968 radiomechanik, brygadzista w Warszawskich Zakładach Telewizyjnych, 1968–1970 radiomechanik, kierownik zakładu w Powiatowej Spółdzielni Pracy Usług Wielobranżowych w Wągrowcu, 1970–1971 radiomechanik w Zakładach Podzespołów Radiowych Omig w Warszawie, 1970–1981 i 1982–1987 kierownik zakładu RTV w Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Społem Żoliborz, 1981 pracownik ZR Mazowsze.

Od X 1980 w „S”, wiceprzew. KZ w WSS Społem, członek Prezydium MKZ Mazowsze, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Mazowsze, od VII 1981 członek Prezydium ZR odpowiedzialny za zaopatrzenie, handel i usługi oraz rozdział pomocy zagranicznej, XII 1981 delegat na II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, II, tzw. II Krajówka, powstała w III 1982 w Trójmieście z inicjatywy: Tadeusza Harasimowicza (od XII 1981 na emeryturze, wcześniej gł. księgowy w Gdańskich Zakładach Rybnych, doradca tamtejszej KZ „S”), Józefa Koska (dźwigowy w Zarządzie Portu Gdynia), Pawła Slezyngiera (mistrz na Wydz. K-2 Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przewodniczący „S” na największym wydziale stoczni), Jana Gawina (w III 1982 w SKP, od X 1982 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdyni), Pawła Zińczuka (ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 łącznik Wydz. P-1 z Komitetem Założycielskim „S” w SG, nast. członek KZ), Janusza Satory (w 1980 w WZZ, w VIII 1980 członek KS w Elmorze; nast. wiceprzewodniczący KZ; 15 XII 1981 organizator 1-dniowego strajku w zakładzie, nast. w ukryciu), Ryszarda Jankowskiego (ze Stoczni Nauta w Gdyni), Jana Kisielewskiego, we współpracy z Tadeuszem Kulczyńskim (z Gdańskiej Stoczni Remontowej) i przedstawicielami Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte: Andrzejem Adamczykiem, Romanem Wyżlicem, Janem Wójcikiem. W komórce poligraficznej II Krajówki byli: Andrzej Andrzejewski, Justyn Baranowski, Witold Szaniawski; Tadeusz Szozda (łącznik z II KK). Członkowie II Krajówki m.in. kolportowali pisma podziemne („Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Narodu”). 28 VIII 1982 wystosowano „Apel do społeczeństwa” nawołujący do udziału w manifestacjach. Nazwa organizacji (miała posłużyć do sygnowania dokumentów) była kwestią sporną: II KK NSZZ „S” zaproponował T. Harasimowicz, by nadać większą rangę programowi, nad którym pracowali przedstawiciele największych zakładów Trójmiasta. Dokument: „Program budowy ugody narodowej” został ostatecznie zredagowany w VII 1982 przez P. Slezyngiera we współpracy z T. Harasimowiczem i P. Zińczukiem (podczas spotkania w jego mieszkaniu); był to przeredagowany tekst tez Prymasowskiej Rady Społecznej (opublikowanych 5 IV 1982). Wydany 4 VIII 1982 program podpisano: „Delegaci i Pracownicy. II KK NSZZ «S» (działająca na czas zawieszenia Związku)”. Zastrzeżenie to dołączono, by podkreślić, że II Krajówka nie dąży do przejęcia władzy w „S”. Żądano m.in.: odwołania stanu wojennego, likwidacji ograniczeń praw i swobód obywatelskich, uwolnienia internowanych, uniewinnienia aresztowanych, przywrócenia do pracy zwolnionych za działalność związkową, zaniechania represji wobec pracowników nauki. Spotkania II Krajówki odbywały się: w mieszkaniach T. Harasimowicza w Sopocie, P. Zińczuka w Gdańsku, w mieszkaniu przy ul. Leczkowa, na przystankach SKM Gdańsk Politechnika i Gdynia-Redłowo, w parkach. W V 1982 na Łysej Górze w Sopocie członkowie II Krajówki spotkali się z poszukiwanym listem gończym Bogdanem Lisem, który interesował się nastrojami w zakładach pracy; postanowiono utrzymywać kontakt, II Krajówka zobowiązała się przekazać mu przez łącznika opracowany program organizacji. II Krajówka została rozbita na przełomie XII 1982/I 1983; 9 XII 1982 zatrzymano, nast. aresztowano P. Slezyngiera, 19 I 1983 – J. Koska, 24 I 1983 – T. Harasimowicza, 27 I 1983 – J. Gawina, 7 II 1983 – P. Zińczuka, 30 V 1983 – R. Jankowskiego, na pocz. VII 1983 – J. Satora. J. Kisielewski od I 1983 ukrywał się, późn. został zatrzymany. 27 VII 1983 ppłk Stefan Rutkowski, Naczelnik Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku, wniósł wniosek o umorzenie śledztwa na mocy amnestii. 16 XI 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku umorzył śledztwo. WZD.

Po 13 XII 1981 dokumentował konsekwencje wprowadzenia stanu wojennego dla Regionu Mazowsze, współpracownik podziemnej Grupy Międzyzwiązkowej i Radia „S” (konstruktor nadajników), od 1983 członek Armenii (struktury wykonawczo-eksperckiej RKW Mazowsze), ps. Zegarmistrz. 1987 współzałożyciel PPS. Organizator spotkań emisariusza rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w Londynie z ukrywającymi się Zbigniewem Bujakiem (w kontaktach z nim używał ps. Leszek) i Wiktorem Kulerskim (w kontaktach z nim używał ps. Spidola), członek Grupy Międzyzwiązkowej.

Od 1987 na rencie. 1989–1990 delegat na III WZD Regionu Mazowsze (członek Komisji Rewizyjnej), pracownik ZR Mazowsze, od 2008 na emeryturze.

Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi (1990), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Grzegorz Majchrzak

Opcje strony

do góry