Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ryś Bogdan Jerzy

Bogdan Jerzy Ryś, ur. 23 VII 1945 w Bydgoszczy. Ukończył Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Skarżysku-Kamiennej (1963).

1963-2005 pracownik Lokomotywowni PKP w Skarżysku-Kamiennej.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w PKP Lokomotywownia Pozaklasowa Skarżysko-Kamienna, członek KZ; wiceprzewodniczący TKK w Skarżysku-Kamiennej, VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, członek Prezydium ZR, przewodniczący Komisji Interwencji, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KK.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, organizator protestu przeciwko podaniu potraw mięsnych w wigilię Bożego Narodzenia, 25 III 1982 zwolniony. W 1986 współorganizator, następnie członek Tymczasowej Rady „S” Regionu Świętokrzyskiego (z Marianem Jaworskim, Kazimierzem Korubą i Jerzym Stępniem), 1988-1989 członek RKW „S” Regionu Świętokrzyskiego. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

W 1989 członek KO „S” w Skarżysku-Kamiennej. Od IV 1989 członek, V 1989 – XII 1991 przewodniczący, następnie wiceprzewodniczący KZ PKP Zakład Taboru Cargo SA, delegat na kolejne WZD Regionu Świętokrzyskiego, I 1990 – VII 2002 członek Prezydium ZR, I 1990 – VI 1998 i od VII 2002 przewodniczący Delegatury ZR w Skarżysku-Kamiennej. 1998-2002 przewodniczący Rady Miasta Skarżysko-Kamienna. Od 2002 członek Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego. Od 2005 na emeryturze.

1980-1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Kielcach w ramach SOS; 1982-1983 przez Wydz. II KW MO w Kielcach w ramach KE; 1983-1987 przez p. V RUSW w Skarżysku-Kamiennej w ramach SOR krypt. Kurier; 1987-1989 w ramach SOR krypt. Zecer; 1989-1990 przez Wydz. III/Inspektorat 2 WUSW w Kielcach w ramach SOR krypt. Wykonawcy.

Marzena Grosicka

Region Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna

Opcje strony

do góry