Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ryśnik Tadeusz

Tadeusz Ryśnik, ur. 18 VIII 1951 w Jeleniej Górze. Absolwent Politechniki Wrocławskiej (1975) i studium podyplomowego w zakresie automatyki napędu i energoelektroniki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach (1980).

Od 1977 pracownik Zakładów Cementowo-Wapienniczych Górażdże w Choruli (po prywatyzacji Górażdże Cement SA).

Od IX 1980 w „S”, 25-29 IX 1980 członek Komitetu Założycielskiego przy ZCW Górażdże, IX-XII 1980 wiceprzewodniczący, od XII 1980 członek Prezydium KZ „S”. W 1981 współredaktor „Informatora Zakładowego KZ «Solidarność»”; współtwórca regionalnych struktur związkowych „S” na Śląsku Opolskim, od V 1981 członek RKW Śląsk Opolski, w V 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy osobom internowanym i ich rodzinom, kolporter podziemnych wydawnictw w ZCW Górażdże i na terenie Opola.

W 1989 współorganizator reaktywowanej „S” przy ZCW Górażdże: wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, II-X 1989 przewodniczący Tymczasowej KZ, od III 1990 przewodniczący KZ przy ZCW Górażdże, po prywatyzacji zakładów przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej „S” przy Górażdże Cement SA. Od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsk Opolski, członek Tymczasowej Komisji Rewizyjnej Regionu Śląsk Opolski, członek ZR, delegat na KZD, od 1992 członek Prezydium ZR, od 1992 członek KK, od 1994 członek Zespołu ds. Uwłaszczenia KK; od IV 1998 wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Materiałów Budowlanych „S”. 1990-1993 w PC, od 1997 w RS AWS, członek krajowego zespołu problemowego AWS ds. gospodarczych, z-ca kierownika podzespołu ds. Skarbu Państwa i uwłaszczenia (prof. Adama Biela). Współautor proponowanego przez RS AWS programu powszechnego uwłaszczenia. 1999-2002 radny Województwa Opolskiego z listy RS AWS. Od 2004 przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia w Krapkowicach, ekspert związkowy w sprawach związanych z przekształceniami własnościowymi w gospodarce.

 

Zbigniew Bereszyński

Opcje strony

do góry