Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rzepczyński Jan

Jan Rzepczyński, ur. 10 VII 1952 w Janowie k. Przasnysza. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1976).

1978-1989 pracownik Wydz. Budownictwa Lądowego PG. Od 1978 zaangażowany w działalność niezależnych struktur wydawniczych (we współpracy m.in. ze Sławomirem Sobolem), od 1979 w wydawnictwie Młoda Polska, drukarz m.in. „Bratniaka”, „Opinii”, „Drogi”, „Ucznia Polskiego”, „Robotnika Wybrzeża” (2-3 nr.), broszur i ulotek w związku z manifestacjami w rocznice Grudnia ’70 i 11 XI.

Od 1982 współpracownik podziemnych struktur wydawniczych „S”, drukarz, składacz, kolporter podziemnego pisma „Solidarność” Regionu Gdańskiego oraz ulotek, współpracownik, kolporter „Podziemnej Gazety Politechniki Gdańskiej” (we współpracy z Andrzejem Brzozowskim z tzw. Oficyny u Majstra).

1989-1996 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Remontowym Corina w Gdańsku; od 1996 pracownik Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego i Rusztowaniowego Budros tamże.

Uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry