Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rzewuski Piotr

Piotr Rzewuski, ur. 18 III 1956 w Wołominie. Ukończył Liceum dla Pracujących w Warszawie (1979).

1972-1973 goniec w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 1973-1974 ankieter w Instytucie Melioracji i Elektryfikacji Rolnictwa, 1974-1975 bibliotekarz w Instytucie Organizacji i Kierowania, 1975-1980 właściciel zakładu blacharstwa samochodowego, 1980-1981 inspektor w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami.

Od IX 1980 w „S”, w 1981 wiceprzewodniczący KZ w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami.

W 1982 współorganizator MKK, współtwórca Grupy Specjalnej MKK, organizator sieci kolportażu działającej do 1989, akcji ulotkowych, malowania na murach i druku. 1982-1984 wydawca (z Jackiem Turskim) podziemnego pisma „Druk”; 1982-1985 działacz Grup Oporu Solidarni, szef tzw. grupy grochowskiej, kontynuator działań podjętych w MKK, głównie akcji ulotkowych, malowania na murach, osłony manifestacji, ustawiania tzw. gadał, produkowania i stosowania pirotechnicznych wyrzutni ulotek; uczestnik działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy Praga-Południe; koordynator akcji ulotkowych w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Częstochowie, Poznaniu i Szczecinie. 1983-1985 pracownik socjalny w Ośrodku Opiekuna Społecznego Praga-Południe. 30 VII 1985 aresztowany, skazany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Praga-Południe na 2,5 roku więzienia, 9 IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. 1986-1990 handlowiec w Spółdzielni Pracy Unicum; 1987-1988 współpracownik Komisji Interwencji Regionu Mazowsze. W 1987 organizator przerzutu powielacza i materiałów poligraficznych do Czechosłowacji. 1988-1991 wiceprezes i prezes firmy CKM Loran Sp. z o.o.

Od 1993 właściciel firmy Rzewuski-s-ka, 1999-2007 kierownik przedstawicielstwa w firmie MSA Alpimor Sp. z o.o.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Od 17 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KS MO w ramach SOR krypt. Organizacja; do 2 III 1988 przez Wydz. XI Dep. III MSW w ramach SOR.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry