Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rzewuski Piotr

Piotr Rzewuski, ur. 18 III 1956 w Wołominie. Ukończył Liceum dla Pracujących w Warszawie (1979).

1972–1973 goniec w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 1973–1974 ankieter w Instytucie Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, 1974–1975 bibliotekarz w Instytucie Organizacji i Kierowania PAN w Warszawie, 1975–1980 właściciel zakładu blacharstwa samochodowego, 1980–1981 inspektor w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami.

Od IX 1980 w „S”; 1981 wiceprzew. KZ.

1982 współorganizator MKK w Warszawie, współtwórca Grupy Specjalnej MKK, organizator sieci kolportażu działającej do 1989, akcji ulotkowych, malowania na murach i druku. 1982–1984 wydawca (z Jackiem Turskim) podziemnego pisma „Druk”; 1982–1985 działacz Grup Oporu Solidarni, szef tzw. grupy grochowskiej, kontynuator działań podjętych w MKK, głównie akcji ulotkowych, malowania na murach, osłony manifestacji, ustawiania tzw. gadał, produkowania i stosowania pirotechnicznych wyrzutni ulotek; uczestnik działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy Praga-Południe; koordynator akcji ulotkowych w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Częstochowie, Poznaniu i Szczecinie. 4 XI 1982 aresztowany, osadzony w AŚ w Warszawie Mokotowie, VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1983–1985 pracownik socjalny w Ośrodku Opieki Społecznej Praga-Południe. 29 VII 1985 aresztowany, skazany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe na 2,5 roku pozbawienia wolności za udział w akcjach ulotkowych, 9 IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. 1986–1990 handlowiec w Spółdzielni Pracy Unicum tamże. 1987–1988 współpracownik Komisji Interwencji i Praworządności Regionu Mazowsze; 1987 organizator przerzutu powielacza i materiałów poligraficznych do Czechosłowacji. 1988–1991 wiceprezes i prezes CKM Loran Sp. z o.o. Od 1993 właściciel firmy Rzewuski-s-ka, 1999–2007 kierownik przedstawicielstwa w MSA Alpimor Sp. z o.o.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

Od 17 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KS MO w ramach SOR krypt. Organizacja; do 2 III 1988 przez Wydz. XI Dep. III MSW w ramach SOR.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry