Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rzoska Paweł

Paweł Rzoska, ur. 16 X 1960 w Chełmży. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydz. Matematyki (1984).

1980-1982 w NZS.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji ukrywania papieru na druk niezależnych wydawnictw studenckich oraz biblioteki NZS; wykonawca ulotek, plakatów protestacyjnych, redaktor i drukarz „Nieregularnego pisemka literacko-satyrycznego «Zagłoba»”; współorganizator akcji ulotkowo-informacyjnych (m.in. z wiadomościami z nasłuchu radiowego, z innych regionów Polski, z tajnymi instrukcjami WRON, z listem prymasa Józefa Glempa do gen. Wojciecha Jaruzelskiego, wierszami protestacyjnymi i satyrycznymi, oświadczeniami podziemnej „S”). 1982-1983 organizator międzymiastowego kolportażu (Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, Toruń), kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „Toruńskiego Informatora Solidarności”, „Tygodnika Mazowsze”, „Robotnika Wybrzeża”, „Kontry”, „Gdańska”; 1983-1986 prowadził punkt kolportażowy. 1982-1984 współzałożyciel, następnie członek Rady Programowej, drukarz, introligator, organizator produkcji i lokali w wydawnictwie Grot. 1985-1998 inżynier programista w Geofizyce Toruń; 1985-1989 członek TKZ „S”, 1989-1993 KZ; 1987-1988 drukarz podziemnego pisma „Geofizyka”, udostępnił mieszkanie na drukarnię.

Od 1998 informatyk w Torseed SA. W 2003 założyciel, następnie prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu.

Uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2001).

 

Krzysztof Biernacki

Toruń, Region Toruń

Opcje strony

do góry