Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sabatowski Zygmunt

Zygmunt Sabatowski, ur. 30 X 1931 w Malachinie k. Czerska. Ukończył Zasadniczą Szkołę Poligraficzną w Gdańsku (1952).

1952-1954 zasadnicza służba wojskowa, 1954-1982 pracownik Gdańskich Zakładów Graficznych.

W VIII 1980 drukarz ulotek i pism podczas strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, współorganizator Wolnej Drukarni Stoczni Gdynia, naprawił i uruchomił sprzęt poligraficzny. Od IX 1980 w „S”, oddelegowany do pracy w drukarni MKZ Gdańsk, następnie ZR Gdańsk.

Po 13 XII 1981 ponownie pracownik GZG. W I 1982 współorganizator (ze Stanisławem Bobrowskim i Andrzejem Friedlem) tajnej drukarni, drukarz podziemnej edycji pisma „«Solidarność» Pismo Regionu Gdańskiego”, ulotek i plakatów, 10 II 1982 aresztowany, 25 VIII 1982 skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na 3,5 roku więzienia, w wyniku rewizji obrony 29 XI 1982 SN Izba Wojskowa zmniejszył wyrok do 2 lat; osadzony w AŚ w Gdańsku, następnie w ZK w Potulicach, w VII 1983 zwolniony na mocy amnestii. Zwolniony z pracy, od 1983 na rencie. Od VII 1983 drukarz pism podziemnych „Solidarność” i „Portowiec”, współorganizator tajnych drukarni, 9 I 1986 aresztowany w jednej z nich w Gdańsku-Stogach, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, 13 IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. I-V 1986 aresztowano jego żonę Kazimierę. Od jesieni 1986 zatrudniony m.in. w drukarniach kurii gdańskiej i Gdańskiej Stoczni Remontowej, od 1991 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

22 II – 2 XI 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Sadyba.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry