Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sabuda Paweł

Paweł Sabuda, ur. 12 III 1966 w Krakowie. Ukończył IV LO tamże (1985).

Od 1983 współpracownik KPN, od 25 XI 1984 członek. Od 1983 kolporter podziemnych wydawnictw KPN; w 1985 wydawca, drukarz pisma „Biuletyn Nowohucki” oraz ulotek, plakatów, kalendarzy. 1986–1987 organizator (z Jerzym Dobrowolskim) kolportażu pisma „Solidarność Walcząca”, którą dostarczał z Opola Robert Wójcik; 1986–1989 współpracownik „Opinii Krakowskiej”; 1988 wydawca „Informatora”, 1989 „Monitora Krakowskiego”. 1983–1990 współorganizator i uczestnik demonstracji oraz manifestacji rocznicowych. 1985–1988 student prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 3 V 1987 pobity podczas manifestacji patriotycznej na Wawelu, zatrzymany i ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. 1986 uczestnik Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Od I 1987 członek Studenckiej Sekcji Polskiej Ligi Praw Człowieka w Krakowie. 1988–1989 w KAB Obszaru II (Małopolska) KPN; organizator i przew. Organizacji Studenckiej KPN. V 1988 uczestnik akcji poparcia dla strajkujących w HiL w Krakowie-Nowej Hucie, strajku absencyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i manifestacji. Od jesieni 1988 członek Komitetu Organizacyjnego NZS na UJ. 17 II 1989 współinicjator zatrzymania i wymiany ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Jacka Fisiaka na przetrzymywanych przez MO kolegów. 20 IV 1989 inicjator i współorganizator marszu gwiaździstego w Krakowie przeciwko kłamstwom oficjalnych mediów.

1989 w Biurze Informacji i Propagandy KPN w Krakowie; II – III 1989 (Warszawa, Kraków) delegat na III Kongres KPN; IV – VI 1989 koordynator w Krakowie kampanii wyborczej Leszka Moczulskiego, organizator pikiet, wieców, demonstracji. I 1990 uczestnik okupacji siedziby Komitetu Krakowskiego PZPR w Krakowie. 1991 współorganizator manifestacji poparcia dla niepodległości Litwy. Od 1991 własna działalność gospodarcza. 1993–1997 uczestnik Klubu Politycznego im. Józefa Mackiewicza w Krakowie. Od XII 1994 do końca lat ’90. uczestnik Akademickiego Stowarzyszenia na Rzecz Wolnej Czeczenii tamże; współorganizator kilkudziesięciu akcji poparcia dla Czeczenii. 1997–1999 w Lidze Republikańskiej, wielokrotnie zatrzymywany. XII 1997 – 1998 uczestnik inicjatywy Przyjaciele Porwanych, podejmującej działania na rzecz uwolnienia Polaków porwanych w Czeczenii. W 2004 obserwator podczas 2 tur wyborów prezydenckich na Ukrainie, wspierał w Kijowie (m.in. ze Zbigniewem Hirem) uczestników działaczy „pomarańczowej rewolucji”.

9 XII 1988 – 24 V 1990 rozpracowywany przez Wydz. III/WOKPP WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Konspiratorzy; 7 III 1989 – 30 V 1990 przez Wydz. III-1/WOKPP w ramach SOR krypt. Tor.

 

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry