Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sadłowski Czesław

Czesław Sadłowski, ks., ur. 5 XII 1938 w Malinówce k. Suwałk. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie (1967), 4 VI 1967 święcenia kapłańskie.

Od IX 1967 wikariusz w parafii św. Rocha w Jasieńcu, dekanat grójecki; od 1974 proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej. Od 1969 jako wikariusz parafii w Jasieńcu odprawiał także msze św. w pobliskiej Zbroszy Dużej, wobec braku kaplicy – w prywatnych budynkach; tamże w 1969 budowniczy kaplicy zlikwidowanej przez władze, 4 VII 1969 zatrzymany, następnie w 1969 12-krotnie skazywany przez kolegium ds. wykroczeń na kary grzywny za organizowanie nielegalnych zgromadzeń (msze św. w prywatnych domach lub na otwartej przestrzeni) oraz wyświetlanie filmów i przeźroczy bez zezwolenia (po nabożeństwach); 21 I 1970 skazany wyrokiem Sądu Powiatowego w Grójcu na karę 3 mies. więzienia za „nielegalne wyświetlanie filmów”, w VIII 1970 SN zamienił wyrok na karę w zawieszeniu. Następnie celebrans mszy św. odprawianych w ustawionej na prywatnej posesji kaplicy-namiocie, zlikwidowanej przez władze 22 III 1972 (w czasie likwidacji doszło do profanacji Najświętszego Sakramentu); w 1972, na skutek ostrych protestów parafian i stanowczej reakcji Kościoła, władze wydały pozwolenie na budowę świątyni (poświęcona jako św. Jana Chrzciciela 17 VIII 1974). Od 1974 kanonik w nowo wybudowanym kościele w Zbroszy Dużej. Od połowy l. 70. współpracownik opozycji: w 1976 po protestach robotniczych w Radomiu i Ursusie publicznie piętnował metody represji stosowane wobec uczestników wydarzeń Czerwca 1976; w 1977 inicjator petycji do Sejmu PRL (podpisanej przez ponad 1 tys. osób z okolic Zbroszy Dużej) w obronie aresztowanych członków KOR i przetrzymywanych w więzieniach robotników Radomia; 9 IX 1978 współorganizator w Zbroszy Dużej Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej (po wprowadzeniu niekorzystnej dla rolników ustawy emerytalnej), który wydawał i kolportował niezależne pisma: „Niezależny Ruch Chłopski”, „Biuletyn Informacyjny Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej”; inicjator i gospodarz w Zbroszy Dużej Uniwersytetu Ludowego, który rozpoczął działalność 3 II 1979 (wykłady m.in. nt. historii ruchu ludowego, prawa i ekonomii, wygłaszane przez działaczy opozycji, m.in. Jacka Kuronia, Marzenę Kęcik, Wiesława Kęcika, Zbigniewa Romaszewskiego), organizator biblioteki niezależnych wydawnictw, drukarz (na powielaczu) literatury religijnej dla Kościoła rzymsko-katolickiego w Czechosłowacji i ZSRS.

1978-1985 obserwowany przez funkcjonariuszy SB, rozpracowywany operacyjnie: zastraszany, przesłuchiwany, otoczony rozbudowaną siecią tajnych współpracowników; w II 1980 zarekwirowano ukryty na plebanii powielacz; 7 I 1982 podjęto próbę podpalenia plebanii.

W XI 1989 organizator Radia Parafialnego Zbrosza Duża, założyciel biblioteki z bogatym księgozbiorem; organizator klubu piłkarskiego i siłowni. Od II 2008 Kapelan Jego Świątobliwości Benedykta XVI. Od VII 2009 na emeryturze.

Laureat Nagrody Fundacji Polcul (1990), odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

 

Bogusław Bek

Region Ziemia Radomska, Zbrosza Duża

Opcje strony

do góry