Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sadowski Sławomir

Sławomir Sadowski, ur. 1 V 1962 w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1988), doktorat (1993).

13–15 XII 1981 jako student I roku fizyki uczestnik strajku na uczelni. Po jego zakończeniu współorganizator druku i kolportażu w Trójmieście, m.in. ulotek, komunikatów strajkowych, informacji o represjach stanu wojennego. 20 XII 1981 zatrzymany, 22 XII 1981 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, 3 II 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Koronowie, Włocławku i Potulicach. 28 I 1983 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił przerwy w odbywaniu kary na okres 1 roku w celu kontynuowania studiów, 8 II 1983 SN wstrzymał wykonanie kary, 25 IV 1983 uchylił wyrok i sprawę skierował do ponownego rozpatrzenia. 28 VII 1983 SMW umorzył postępowanie na mocy amnestii. 1983–1988 kolporter podziemnych pism, m.in. „«Solidarność». Pismo Regionu Gdańskiego”, „Tygodnik Mazowsze” na uczelni.

1992–1994 asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku, 1994–1996 w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie; od 1996 własna działalność gospodarcza i praca w instytucjach finansowych.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry