Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sadurski Sławomir

Sławomir Sadurski, ur. 20 X 1946 w Bukowiu Górnym k. Bełchatowa. Ukończył Technikum Budowlane w Częstochowie (1965).

1965-1970 pracownik Zakładu Przemysłowego Budowy Cementowni w Rudnikach, 1970-1983 właściciel gospodarstwa rolnego w Bukowiu Górnym, 1971-1981 pracownik Spółdzielni Kółek Rolniczych w Drużbicach, filia Suchcice. 1974-1981 w ZSL; 1976-1979 przewodniczący koła ZSMP.

VII-IX 1980 współorganizator (z D. Tupadło) wieców we wsiach regionu piotrkowskiego w proteście przeciw niszczeniu plonów (m.in. w Kleszczowie) i cenom skupu produktów rolnych; od X 1980 współorganizator NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w woj. piotrkowskim, 10 II 1981 uczestnik manifestacji rolników przed gmachem sądu w Warszawie ws. rejestracji NSZZ Rolników Solidarność Wiejska; od III 1981 członek „S” RI, współorganizator kół w okolicach Bełchatowa, od V 1981, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” RI Regionu Piotrkowskiego, wiceprzewodniczący Komisji Regionalnej. Kolporter wydawnictw niezależnych (m.in. „Biuletynu Informacyjnego MKZ Ziemi Piotrkowskiej” i „Solidarności Piotrkowskiej”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu, następnie Łowiczu, współautor kilku pisemek obozowych (z Andrzejem Świstakiem), uczestnik głodówki (z A. Świstakiem i Jackiem Tworkowskim), 30 IV 1982 zwolniony. V 1982 – XII 1983 działacz podziemnej „S” RI (we współpracy z Franciszkiem Wojtakiem i Z. Zakrzewskim) w woj. piotrkowskim, współorganizator pomocy w gospodarstwach rolnych osób represjonowanych, zbiórki pieniędzy i pomocy żywnościowej ze środków własnych przekazywanych ks. Stefanowi Miecznikowskiemu dla represjonowanych; uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Wielokrotnie wzywany na przesłuchania.

Od XII 1983 na emigracji w Ontario (Kanada), od 1984 właściciel zakładu budowlanego tamże. Współzałożyciel parafii polskiej tamże, organizator spotkań Polonii, polskich wieczorów poetyckich.

1980-1983 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Piotrkowie Tryb.

 

Hanna Tazbir

Region Ziemia Piotrkowska, Bełchatów

Opcje strony

do góry