Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sajka Jan

Jan Sajka, ur. 2 II 1947 w Książniczkach k. Krakowa, zm. 30 VII 2012 w Krakowie. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Krakowie (1963), Kurs Mistrzowski (1968).

1961-2001 kolejno: ślusarz, zastępca brygadzisty, brygadzista na Wydz. Walcowni Zimnej Blach (ZB-1) w Hucie im. Lenina (od 1990 Huta im. Tadeusza Sendzimira) w Krakowie. 1961-1963 w ZMS, w 1963 tytuł wicemistrza juniorów woj. krakowskiego w boksie, autor wniosków racjonalizatorskich.

W VIII 1980 współinicjator strajku rotacyjnego na Wydz. ZB-1, członek KS (29 VIII 1980 przekształconego w Komitet Robotniczy, współorganizator), koordynator z innymi wydziałami. Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący KZ na Wydz. ZB-1, delegat na zebrania KRH.

13-16 XII 1981 organizator strajku okupacyjnego, przewodniczący KS na Wydz. ZB-1, następnie do 5 I 1982 w ukryciu, 7 I 1980 zatrzymany i pobity w KD MO. Członek podziemnych struktur „S”, blisko współpracował z Maciejem Machem i Edwardem Banaszkiewiczem. Do 1989 organizator kolportażu, kolporter literatury i podziemnych pism, m.in. „Hutnika”, „Solidarności Walczącej”, „Tygodnika Mazowsze”, „Zomorządności”, ulotek; zaopatrywał się m.in. u E. Banaszkiewicza i Jana Czarneckiego, odbiorcami struktury „S” HiL; organizator akcji ulotkowych i plakatowania, zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym, pomocy żywnościowej pracownikom zakładu, manifestacji rocznicowych; współorganizator pielgrzymek na Jasną Górę; uczestnik szkoleń dot. zachowania po zatrzymaniu, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Mszy za Ojczyznę. Wielokrotnie zatrzymywany, kilkukrotnie pobity, rewizje mieszkania, brak możliwości awansu. 26 IV – 5 V 1988 organizator strajku na Wydz. ZB-1, przewodniczący wydziałowego KS, członek KS HiL, nastépnie do 13 V 1988 w ukryciu. W V 1988 współorganizator Komitetu Organizacyjnego „S” w HiL, w X 1988 przewodniczący Komisji Wyborczej.

W 1989 w KO „S”, uczestnik kampanii wyborczej: współorganizator akcji informacyjnych i wieców, koordynator działań między HiL a KO. 1989-1991 wiceprzewodniczący KZ na Wydz. ZB-1 reaktywowanej „S”; sekretarz Rady Pracowniczej HiL. 1990-2002 ławnik Sądu Pracy w Krakowie. 1991-2001 w „S” 80, od 1996 przewodniczący Komisji Międzyzakładowej HiL, od 1997 przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regionu Małopolskiego. 2001-2007 emerytura pomostowa. Od 2006 przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej. Od 2007 na emeryturze.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1976), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1983), Złotą Odznaką Zasłużonego dla Huty im. T. Sendzimira (2001).

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry