Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sajka Jan

Jan Sajka, ur. 2 II 1947 w Książniczkach k. Krakowa, zm. 30 VII 2012 w Krakowie. Ukończył ZSZ tamże (1963).

1961–1963 w ZMS.

1961–2001 ślusarz, nast. brygadzista w Wydz. Walcowni Zimnej Blach (ZB-1) w Hucie im. Lenina/Hucie im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie.

VIII 1980 współinicjator strajku rotacyjnego na Wydz. ZB-1, członek KS (29 VIII 1980 przekształconego w Komitet Robotniczy), koordynator akcji strajkowej z innymi wydziałami. Od IX 1980 w „S”, wiceprzew. KZ na Wydz. ZB-1, delegat na zebrania Komisji Robotniczej Hutników.

13–16 XII 1981 organizator strajku okupacyjnego, przew. KS na Wydz. ZB-1. 16 XII 1981–5 I 1982 w ukryciu. 7 I 1982 zatrzymany i pobity w KD MO. 1982–1989 uczestnik podziemnych struktur „S” (m.in. z Maciejem Machem i Edwardem Banaszkiewiczem), organizator kolportażu, kolporter literatury i podziemnych pism, m.in.: „Hutnik”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”, „Zomorządność”, ulotek (zaopatrywał się m.in. u E. Banaszkiewicza i Jana Czarneckiego) dla podziemnych struktur „S” HiL; organizator akcji ulotkowych i plakatowania, zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym, pomocy żywnościowej pracownikom zakładu, manifestacji rocznicowych; współorganizator pielgrzymek na Jasną Górę; uczestnik szkoleń dot. zachowania się po zatrzymaniu, Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie-Nowej Hucie. Wielokrotnie zatrzymywany, kilkakrotnie pobity, rewizje mieszkania, pozbawiony możliwości awansu. 26 IV–5 V 1988 organizator strajku na Wydz. ZB-1, przew. wydziałowego KS, członek KS HiL, do 13 V 1988 w ukryciu. V 1988 współorganizator Komitetu Organizacyjnego „S” w HiL, X 1988 przew. Komisji Wyborczej.

1989 członek KO „S” w Krakowie, uczestnik kampanii wyborczej współorganizator akcji informacyjnych i wieców, koordynator działań HiL z KO. 1989–1991 wiceprzew. KZ na Wydz. ZB-1, sekretarz Rady Pracowniczej HiL/HTS. 1990–2002 ławnik Sądu Pracy w Krakowie. 1991–2001 w „S” ’80, od 1996 przew. Komisji Międzyzakładowej HTS, od 1997 przew. Komisji Rewizyjnej Regionu Małopolskiego. 2001–2007 emerytura pomostowa. 2006–2012 przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej. 2007–2012 na emeryturze.

1963 wicemistrz juniorów woj. krakowskiego w boksie.

10 VI 1988–18 IX 1989 rozpracowywany przez p. V DUSW w Krakowie-Nowej Hucie w ramach SOR krypt. Strajk/Komitet.

 

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry