Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sajko Mieczysław

Mieczysław Sajko, ur. 18 V 1949 w Kukołkach k. Grodna (obecnie Białoruś). Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektryczny (1979).

1959 w ramach repatriacji przyjechał do Polski. 1970–1972 mł. instruktor techn. w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Wałbrzychu, 1972–1984 elektromonter, specjalista elektryk, specjalista konstruktor w Zakładach Wytwórczych Aparatury Precyzyjnej Mera-Pafal w Świdnicy.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, przew. KZ. Od XI 1980 organizator biblioteki wydawnictw niezależnych w zakładzie. Od III 1981 członek zarządu MKK Ziemi Świdnickiej, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Dolny Śląsk.

XII 1981 – 1986 organizator i koordynator kolportażu w Świdnicy podziemnych pism, m.in.: „Wolny ZWAP-owiec”, „Biuletyn Informacyjny Ziemi Świdnickiej”, „Nasz Głos”, przedruków pism z regionu Dolny Śląsk, m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Walcząca” oraz książek NOW-ej i Instytutu Literackiego w Paryżu. 1981–1985 współorganizator nieformalnej, lokalnej podziemnej struktury „S” w Świdnicy zw. z „S” (z Jerzym Murzynem, Antonim Lewandowskim, Antonim Rzepką). 1982 organizator i uczestnik emisji audycji podziemnego Radia „S” w Świdnicy. 1982–1985 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1984–1987 kierownik robót elektrycznych i energetycznych w Zakładzie Zmechanizowanego Obrachunku Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych w Świdnicy. 1987–1991 właściciel firmy Instalatorstwo Elektryczne tamże.

W 1990 założyciel PC w Świdnicy. 1991–2001 gł. energetyk w Dolnośląskich Zakładach Magnezytowych Magnezyty w Świdnicy. 1991–2000 przew. KZ tamże. W 2002 administrator masy upadłościowej Magnezytów, 2002–2004 bez zatrudnienia, 2004–2014 kierownik działu techn. w Tesco (Polska) Sp. z o. o. w Świdnicy, od 2014 na emeryturze.

11 XI 1983 – 26 II 1986 rozpracowywany przez p. V RUSW w Świdnicy w ramach SOR.

 

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Świdnica

Opcje strony

do góry