Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sak Franciszek

Franciszek Sak, ur. 10 II 1940 w Nowej Wsi, zm. 1 I 2002 w Koszalinie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydz. Elektryczny (1970).

1970–1976 projektant w Miastoprojekcie w Koszalinie, 1976––1989 w Biurze Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych Polsport tamże.

Od IX 1980 w „S”; IX 1980 przew. Komitetu Założycielskiego w zakładzie, od IV 1981 członek Regionalnego KOWzP, VI-VII 1981 delegat na I WZD Regionu Pobrzeże w Koszalinie, 3 VII – 13 XII 1981 członek ZR.

Po 13 XII 1981 współorganizator kolportażu podziemnych wydawnictw; kolporter ulotek oraz uczestnik akcji malowania napisów na murach. 20 II 1982 – 20 II 1983 współredaktor podziemnego pisma RKS „Grudzień ’81 – Gazeta Wojenna NSZZ «S»” w Koszalinie; 1982–1983 współredaktor i drukarz pisma „CDN. Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. Komitetu Samoobrony NSZZ «S» Region Pobrzeże”; 1985 współredaktor podziemnego pisma „OKO”. Współorganizator mszy za Ojczyznę; 29 I 1982 uczestniczył w pogrzebie zastrzelonego górnika z KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. w Katowicach (Jana Stawisińskiego z Koszalina); 1 V 1982 uczestnik demonstracji „S” przed katedrą Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie. Od II 1983 członek Biskupiego Koszalińsko-Kołobrzeskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, dystrybutor paczek żywnościowych, leków i in. darów z zagranicy; 23 VIII 1987 współtwórca Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Pomorza Środkowego Koszalin – Słupsk; 12 IX 1987 organizator nielegalnego zebrania ścisłego kierownictwa MKK w Koszalinie. 1982–1988 kilkakrotnie zatrzymany, ukarany grzywnami przez kolegium ds. wykroczeń.

25 II – XII 1989 skarbnik TZR Pomorza Środkowego, 8 IV – 24 VI 1989 współzałożyciel, wiceprzew. Wojewódzkiego KO w Koszalinie, 1989–1991 poseł RP z listy KO, 1990 członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. weryfikacji b. funkcjonariuszy SB w Koszalinie. 1990 założyciel PC tamże; 1991 założyciel i prezes PChD tamże. 1991–2002 właściciel Małej Elektrowni Wodnej tamże. 1998– 2002 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział w Koszalinie, 1998–2002 radny Rady Miejskiej z listy Nasz Koszalin tamże.

Rafał Marciniak

Region Pobrzeże, Koszalin

Opcje strony

do góry