Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Salmonowicz Witold

Witold Salmonowicz, ur. 2 II 1940 w Wilnie. 1954-1958 uczeń I LO w Olsztynie, ukończył Technikum Poligraficzne w Warszawie (1966).

1949-1951 w ZHP, od 1954 członek Polskiego Związku Filatelistów; 1966-1976 w PZPR. 1960-1961 referent w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Arged w Olsztynie, 1961-1965 linotypista w Olsztyńskich Zakładach Graficznych, 1965-1968 w Zakładach Przemysłu Terenowego w Działdowie, V-X 1968 starszy technolog w OZGraf, XI 1968 – 1991 linotypista, kierownik zakładu, następnie z-ca prezesa Spółdzielni Pracy Poligrafia w Bartoszycach.

Od IX 1980 w „S”, inicjator, organizator Komitetu Założycielskiego, od X 1980 przewodniczący KZ w SP Poligrafia, członek Zarządu KKK Pracowników Poligrafii z siedzibą w Szczecinie, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego; VIII-IX 1981 przedstawiciel KKK PP podczas strajku w OZGraf, wydawca kroniki strajkowej.

W 1982 zatrzymany na 48 godz., w SP Poligrafia przeniesiony na stanowisko robotnicze.

Od VII 1989 członek KZ „S” w SP Poligrafia, członek Zarządu Tymczasowej Krajowej Komisji Pracowników Poligrafii. 1991-1992 redaktor techniczny w firmie Pol-Wydawnictwo w Olsztynie Sp. z o.o., 1992-1993 specjalista kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie Szarman, 1993-1994 kierownik zakładu w przedsiębiorstwie Maksim, 1994-1995 kierownik drukarni W.M. Sc. w Olsztynie, 1995-2000 bezrobotny, od 2000 na emeryturze.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Bartoszyce

Opcje strony

do góry