Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sałagan Konrad Arkadiusz

Konrad Arkadiusz Sałagan, ur. 3 VII 1957 w Zgorzelcu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Historyczny (1987).

Od 1981 członek SDP.

1976–1977 plastyk w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie, 1977–1979 prace dorywcze (stolarz, pracownik stacji benzynowej), 1979–1982 pracownik Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach, organizator Klubu Młodych Poetów.

Od 1981 w „S”; IX – XII 1981 redaktor pisma „Stop” „S” Zakładów Tworzyw i Farb Pronit w Pionkach. W 1981 działacz Związku Młodzieży Demokratycznej Koło w Pionkach, twórca pisma koła „The Joker”.

Po 13 XII 1981 organizator lokalnej sieci drukarskiej i kolportażu podziemnych pism, m.in. „Tygodnik Mazowsze”, „KOS”, „Informator NSZZ «Solidarność» Regionu Środkowo-Wschodniego”; od XI 1982 współorganizator podziemnej „S” w Pionkach (m.in. z Markiem Wierzbickim i Waldemarem Rusinowskim), od 3 VI 1983 (z ks. Stanisławem Sikorskim i Waldemarem Rusinowskim) członek kierownictwa Tymczasowej Komisji Terenowej „S” koordynującej działalność podziemną na terenie miasta i okolic; w 1983 współzałożyciel (pomysłodawca tytułu i koncepcji programowej), nast. współpracownik podziemnego pisma „Barykada”, 1988–1989 redaktor podziemnego pisma „Iskra”. 1982–1989 organizator w ramach KIK w Pionkach wykładów nt. świadomości narodowej Polaków. 1987–1989 własna działalność gospodarcza. Od I 1989 członek, pierwszy przew. jawnej Tymczasowej Komisji Miejskiej „S” w Pionkach, twórca projektu sztandaru Komisji Miejskiej „S”.

W 1989 współorganizator KO w Pionkach i kampanii wyborczej. V 1989 – XI 1990 dyr. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach; 1992–1993 pierwszy redaktor nacz. samorządowego pisma „Nad Zagożdżonką”. Po 1993 samodzielna działalność, artystyczna, malarz i grafik specjalizujący się w ikonach bizantyjskich. Od 1994 w Warszawie. 1995–1998 przew. Naczelnego Sądu Dziennikarskiego SDP. Od 2003 członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Autor tomiku wierszy Spotkanie z Konstantinem (2004), publicysta internetowy, bloger.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

1984–1985 rozpracowywany przez p. III RUSW w Kozienicach w ramach SOR krypt. KP–1; 1985–1990 w ramach SOS/SOR krypt. Optima.

Marek Wierzbicki

Opcje strony

do góry