Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Samojedny Franciszek

Franciszek Samojedny, ur. 18 XI 1939 w Ostrowitem k. Golubia-Dobrzynia, zm. 3 VI 2010. Ukończył ZSZ w Kowalewie Pomorskim (1955).

1955-1957 kowal w Ostrowitem; 1957-1958 górnik w KWK Mikulczyce w Zabrzu; 1958-1959 pracownik gospodarstwa rolnego rodziców w Ostrowitem; 1961-1962 pracownik Pomorskich Zakładów Sprzętu Okrętowego (później Towimor) w Toruniu; 1962-1963 Gminnej Rady Narodowej w Ostrowitem; 1963-1964 PKP; od 1964 ślusarz w Kombinacie Maszyn Przemysłu Materiałów Budowlanych ZREMB-Makrum w Bydgoszczy Zakład Produkcyjny w Solcu Kujawskim.

29 VIII 1980 współorganizator (m.in. z Andrzejem Czachowskim i Janem Kalacińskim) strajku solidarnościowego z robotnikami Wybrzeża w ZREMB-Makrum; IX-XII 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w ZREMB-Makrum; IX/X 1980 – VI 1981 przewodniczący Oddziału MKZ w Solcu Kuj.; członek MKZ w Bydgoszczy; VI-VIII delegat na I WZD Regionu Bydgoskiego, członek ZR. 1980-1981 organizator niezależnej biblioteki w siedzibie Oddziału MKZ w Solcu Kuj.; kolporter wydawnictw ZR; X-XII 1981 założyciel, autor i redaktor niezależnego „Biuletynu Informacyjnego” MKZ w Solcu Kuj.

14 XII 1981 podjął próbę zorganizowania strajku w ZREMB-Makrum; 15 XII 1981 zatrzymany na 48 godz.; 1982-1989 organizator zbiórek pieniędzy dla represjonowanych i ich rodzin; kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Informator Bydgoski”, „W Drodze”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”) w Solcu Kuj, działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Od 1982 członek Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Regionu Bydgoskiego (m.in. z Michałem Jagodzińskim, Marianem Kwiatkowskim, Markiem Mądrzejewskim), 22 IV 1982 aresztowany, 16 XII 1982 zwolniony, 25 V 1983 skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na 9 mies. więzienia w zawieszeniu na 2 lata i grzywnę. 1983-1988 reprezentant ZREMB-Makrum w Międzyzakładowej Komisji Struktur Podziemnych „S”. VI 1983 – IX 1984 oskarżony przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy o zagarnięcie pieniędzy „S”; sprawę umorzono. W IX 1988 członek Rady Organizacyjnej „S” Regionu Bydgoskiego. 25 X 1988 inicjator reaktywowania struktur „S” w ZREMB-Makrum.

W 1989 członek KO „S” w Solcu Kuj.; organizator kampanii wyborczej KO „S”; 1989-1990 przewodniczący Oddziału „S” w Solcu Kuj., w 1989 założyciel niezależnego „Biuletynu Informacyjnego” Oddziału, do 1990 autor i redaktor; 1989-1991 członek KZ „S” w ZREMB-Makrum; w 1989 delegat na II WZD Regionu Bydgoskiego. 1990-1994 radny Rady Miasta i Gminy Solec Kuj., z-ca przewodniczącego, 1994-1998 radny Miasta Solec Kuj. z listy Porozumienia Prawicy.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

 

Tomasz Rabant

Region Bydgoski, Solec Kujawski

Opcje strony

do góry