Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Samolińska Anna

Anna Samolińska (z d. Żórawska), ur. 1 II 1956 w Szczecinie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierunek filozofia (1979).

W XII 1975 zatrzymana po akcji rozlepiania (wraz z Marianem Piłką i Magdaleną Górską) klepsydr informujących o zamówionej przez nich mszy św. w intencji ofiar Grudnia ’70. 19 VI 1976 uczestniczka (wraz z M. Piłką, Bogdanem Borusewiczem, Grzegorzem Grzelakiem i Maciejem Grzywaczewskim) kolportażu druków sygn. przez Komitet Młodzieży Polskiej ds. Przestrzegania Postanowień KBWE, zawierających informacje o represjach politycznych w Polsce, wśród uczestników Zgromadzenia Młodzieży i Studentów Europy w Warszawie. Sygnatariuszka listu 92 studentów z Lublina i Gdańska, sprzeciwiających się zmianom w Konstytucji PRL i procedurze ich wprowadzenia w życie. Uczestniczka akcji pomocy robotnikom z Radomia represjonowanym po Czerwcu ’76, zorganizowanej przez lubelskie środowisko opozycyjne. Kolporterka „Komunikatów” KOR (uczestniczka ich druku). Współpracowniczka pisma „Spotkania” (skład, druk i kolportaż). W 1977 sygnatariuszka Deklaracji Ruchu Demokratycznego. Uczestniczka inicjatyw opozycji w Lublinie, m.in. w V 1980 akcji w obronie Jana Kozłowskiego, kolporterka ulotek.

W VII 1980 (wraz innymi działaczami opozycji) zbierała informacje o strajkach w Lublinie, następnie przekazywane do zachodnich korespondentów i RWE.

Od 2001 pracownik IPN.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry