Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Samoliński Wojciech

Wojciech Samoliński, ur. 1 XII 1953 w Gdańsku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Ekonomiki Produkcji (1976) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Filozofii Chrześcijańskiej (1979).

1969-1971 jako uczeń I LO w Gdańsku uczestnik grupy młodzieżowej Front Wyzwolenia Narodowego kolportującej ulotki i niszczącej plakaty propagandowe PZPR. 1971-1976 w Duszpasterstwie Akademickim przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku (do 1972 prowadzonym przez o. Ludwika Wiśniewskiego). W I 1976 uczestnik zbiórki podpisów pod listem do Sejmu PRL przeciwko proponowanym zmianom w Konstytucji; następnie od X 1976 w obronie represjonowanych robotników Radomia i Ursusa; uczestnik bezpośredniej pomocy robotnikom w Radomiu. Od 1976 współpracownik KOR, następnie KSS KOR i ROPCiO. Uczestnik ruchu samokształceniowego i wielu akcji w obronie osób represjonowanych przez władze PRL (m.in. w obronie Jana Kozłowskiego). 1977-1980 redaktor i drukarz niezależnego kwartalnika „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików” i serii Biblioteki Spotkań.

Od IX 1980 w „S”; sekretarz zespołu ekspertów MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego, w 1981 rzecznik prasowy ZR.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie, zwolniony 14 XII 1982. 1983-1989 współorganizator struktur podziemnej „S”, w tym m.in. druku i kolportażu podziemnego pisma „Informator «Solidarność». Region Środkowo-Wschodni”, doradca tajnych komisji zakładowych lubelskich zakładów pracy. Redaktor w Dziale Wydawniczym KUL. Od 1985 członek TZR Środkowo-Wschodniego; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany.

1990-1992 rzecznik prasowy Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W l. 90. kolejno: redaktor naczelny „Głosu Świdnika”, z-ca redaktora naczelnego gazety „Express Fakty”, dziennikarz „Życia Warszawy”. 1990-2002 w ROAD/UD/UW. Od 1994 współwłaściciel firmy wydawniczo-poligraficznej w Lublinie.

Laureat nagrody Polcul Foundation (1981). Dwukrotnie wyróżniony tytułem Zasłużony Działacz Kultury (1999, 2002); odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), medalem Zasłużony dla Województwa Lubelskiego (2009).

1987-1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Redaktor.

Marcin Dąbrowski

Opcje strony

do góry