Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Sanak Renata

Renata Sanak, ur. 17 VII 1952 w Bielsku-Białej. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (1976).

Od 1976 nauczycielka w klasie fortepianu w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej.

Od X 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 organizatorka pomocy dla osób internowanych i ich rodzin, kolporterka podziemnej prasy regionalnej, udostępniała mieszkanie na stałe zebrania redakcji podziemnego czasopisma „Solidarność Podbeskidzia”, spotkania RKW Trzeci Szereg „S”, Tymczasowej Komisji Zakładowej „S” Fabryki Samochodów Małolitrażowych. W X 1988 członek Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S”, do 1989 w Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

X 1988 – IV 1989 przewodnicząca Komisji Założycielskiej „S” Oświaty, 1990-1998 przewodnicząca KZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej, 1990-1996 przewodnicząca Sekcji Regionalnej OiW, 1995-2002 delegat na kolejne WZD Regionu Podbeskidzie, członek ZR; 1993-1995 redaktor pisma „Solidarność Szkolna”; 1993-1995 trener fundacji Edukacja dla Demokracji (szkolenia dla członków „S”, nauczycieli z Litwy i polskich organizacji samorządowych na Ukrainie).

Uhonorowana odznaką Za zasługi dla województwa bielskiego (1998), odznaką Złotą Sekcji Krajowej OiW „S” (2002).

Do 14 IX 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW Bielsku-Białej w ramach SOS krypt. Komisja.

Artur Kasprzykowski

Opcje strony

do góry